Athenaeus, The Deipnosophists, Book 12, book 12, chapter 67

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 12, book 12, chapter 67)

οὐ μόνοσ δ’ Ἀρίστιπποσ καὶ οἱ ἀπ’ αὐτοῦ τὴν κατὰ κίνησιν ἡδονὴν ἠσπάζοντο, ἀλλὰ καὶ Ἐπίκουροσ καὶ οἱ ἀπὸ τούτου, καὶ ἵνα μὴ τοὺσ καταιγισμοὺσ λέγω καὶ τὰ ἐπεντρώματα,1 ἅπερ πολλάκισ προφέρεται ὁ Ἐπίκουροσ, καὶ τοὺσ γαργαλισμοὺσ καὶ τὰ νύγματα ἃ ἐν τῷ περὶ Τέλουσ εἴρηκεν, τούτων μνησθήσομαι. "οὐ γὰρ ἔγωγε δύναμαι νοῆσαι τἀγαθὸν ἀφαιρῶν μὲν τὰσ διὰ χυλῶν ἡδονάσ, ἀφαιρῶν δὲ τὰσ δι’ ἀφροδισίων, ἀφαιρῶν δὲ τὰσ δι’ ἀκροαμάτων, ἀφαιρῶν δὲ καὶ τὰσ διὰ μορφῆσ κατ’ ὄψιν ἡδείασ κινήσεισ. "περὶ γαστέρα, ὦ φυσιολόγε Τιμόκρατεσ, περὶ γαστέρα ὁ κατὰ φύσιν βαδίζων λόγοσ τὴν ἅπασαν ἔχει σπουδήν. καὶ ὁ Ἐπίκουροσ δέ φησιν ἀρχὴ καὶ ῥίζα παντὸσ ἀγαθοῦ ἡ τῆσ γαστρὸσ ἡδονή· "καὶ τὰ σοφὰ καὶ κτὰ περισσὰ ἐπὶ ταύτην ἔχει τὴν ἀναφοράν. "τιμητέον τὸ καλὸν καὶ τὰσ ἀρετὰσ καὶ τὰ τοιουτότροπα, ἐὰν ἡδονὴν παρασκευάζῃ· σαφῶσ ὑπουργὸν ἐν τούτοισ ποιῶν τὴν ἀρετὴν τῆσ ἡδονῆσ καὶ θεραπαίνησ τάξιν ἐπέχουσαν. "προσπτύω τῷ καλῷ καὶ τοῖσ κενῶσ αὐτὸ θαυμάζουσιν, ὅταν μηδεμίαν ἡδονὴν ποιῇ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION