Athenaeus, The Deipnosophists, Book 12, book 12, chapter 65

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 12, book 12, chapter 65)

εἰπὼν δὲ τούτοισ ἑξῆσ τὰ περὶ τῆσ θεραπείασ τῆσ τοῦ Περσῶν βασιλέωσ, οἱούσ καὶ ὅσουσ ἔχει θεραπευτῆρασ, καὶ περὶ τῆσ τῶν ἀφροδισίων αὐτοῦ χρήσεωσ καὶ τῆσ περὶ τὸν χρῶτα αὐτοῦ ὀδμῆσ καὶ τῆσ εὐμορφίασ καὶ τῆσ ὁμιλίασ καὶ περὶ τῶν θεωρημάτων καὶ τῶν ἀκροαμάτων, εὐδαιμονέστατον ἔφη κρῖναι τῶν νῦν τὸν τῶν Περσῶν βασιλέα. "πλεῖσται γάρ εἰσιν αὐτῷ καὶ τελειόταται παρεσκευασμέναι ἡδοναί. "τὸν ἡμέτερον τύραννον θείη τισ ἂν καίπερ πολὺ λειπόμενον. "ἐκείνῳ μὲν γὰρ ἥ τε Ἀσία ὅλη χορηγεῖ. τὸ δὲ Διονυσίου χορηγεῖον παντελῶσ ἂν εὐτελέσ τι φανείη πρὸσ ἐκεῖνο συγκρινόμενον. "ὅτι μὲν οὖν περιμάχητόσ ἐστιν ὁ τοιοῦτοσ βίοσ φανερὸν ἐκ τῶν συμβεβηκότων. "Σύρουσ μὲν γὰρ Μῆδοι μετὰ τῶν μεγίστων κινδύνων ἀφείλαντο τὴν βασιλείαν οὐκ ἄλλου τινὸσ ἕνεκα ἢ τοῦ κυριεῦσαι τῆσ Σύρων ἐξουσίασ, Μήδουσ δὲ Πέρσαι διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν αὕτη δ’ ἐστὶν ἡ τῶν σωματικῶν ἡδονῶν ἀπόλαυσισ. "οἱ δὲ νομοθέται ὁμαλίζειν βουληθέντεσ τὸ τῶν ἀνθρώπων γένοσ καὶ μηδένα τῶν πολιτῶν τρυφᾶν, ἀνακῦψαι πεποιήκασι τὸ τῶν ἀρετῶν εἶδοσ· "καὶ ἔγραψαν νόμουσ περὶ συναλλαγμάτων καὶ τῶν ἄλλων ὅσα ἐδόκει πρὸσ τὴν πολιτικὴν κοινωνίαν ἀναγκαῖα εἶναι καὶ δὴ καὶ περὶ ἐσθῆτοσ καὶ τῆσ λοιπῆσ διαίτησ, ὅπωσ ᾖ ὁμαλήσ, πολεμούντων οὖν τῶν νομοθετῶν τῷ τῆσ πλεονεξίασ γένει πρῶτον μὲν ὁ περὶ τὴν δικαιοσύνην ἔπαινοσ ηὐξήθη, καὶ πού τισ καὶ ποιητὴσ ἐφθέγξατο· "δικαιοσύνασ τὸ χρύσεον πρόσωπον. "καὶ πάλιν · "τὸ χρύσεον ὄμμα τὸ τᾶσ Δίκασ. "ἀπεθεώθη δὲ καὶ αὐτὸ τὸ τῆσ Δίκησ ὄνομα, ὥστε παρ’ ἐνίοισ καὶ βωμοὺσ καὶ θυσίασ γίνεσθαι Δίκῃ. μετὰ ταύτην δὲ καὶ Σωφροσύνην καὶ Ἐγκράτειαν ἐπεισεκόμισαν καὶ πλεονεξίαν ἐκάλεσαν τὴν ἐν ἀπολαύσεσιν ὑπεροχὴν ὥστε τὸν πειθαρχοῦντα τοῖσ νόμοισ καὶ τῇ τῶν πολλῶν φήμῃ μετριάζειν περὶ τὰσ σωματικὰσ ἡδονάσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION