Athenaeus, The Deipnosophists, Book 12, book 12, chapter 54

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 12, book 12, chapter 54)

"εἷλε Δαρεῖον, γάμουσ συνετέλεσεν ἑαυτοῦ τε καὶ τῶν ἄλλων φίλων, ἐνενήκοντα καὶ δύο θαλάμουσ κατασκευασάμενοσ ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ. ἦν δὲ ὁ οἶκοσ ἑκατοντάκλινοσ, ἐν ᾧ ἑκάστη ἦν κλίνη κεκοσμημένη στολῇ γαμικῇ εἴκοσι μνῶν ἀργυρᾶ· "ἡ δὲ αὐτοῦ χρυσόπουσ ἦν. συμπαρέλαβεν δὲ εἰσ τὸ συμπόσιον καὶ τοὺσ ἰδιοξένουσ ἅπαντασ καὶ κατέκλινεν ἀντιπροσώπουσ ἑαυτῷ τε καὶ τοῖσ ἄλλοισ νυμφίοισ, τὴν δὲ λοιπὴν δύναμιν πεζήν τε καὶ ναυτικὴν καὶ τὰσ πρεσβείασ καὶ τοὺσ παρεπιδημοῦντασ ἐν τῇ αὐλῇ. κατεσκεύαστο δὲ ὁ οἶκοσ πολυτελῶσ καὶ μεγαλοπρεπῶσ ἱματίοισ τε καὶ ὀθονίοισ πολυτελέσιν, ὑπὸ δὲ ταῦτα πορφυροῖσ καὶ φοινικοῖσ χρυσουφέσιν, τοῦ δὲ μένειν τὴν σκηνὴν ὑπέκειντο κίονεσ εἰκοσαπήχεισ περίχρυσοι καὶ διάλιθοι καὶ περιάργυροι. "περιεβέβληντο δὲ ἐν τῷ περιβόλῳ πολυτελεῖσ αὐλαῖαι ζῳωτοὶ καὶ διάχρυσοι, κανόνασ ἔχουσαι περιχρύσουσ καὶ περιαργύρουσ. "τῆσ δ’ αὐλῆσ ἦν τὸ περίμετρον στάδιοι τέσσαρεσ, ἐγίνετο δὲ τὰ δεῖπνα πρὸσ σάλπιγγα τότε μὲν ἐν τοῖσ γάμοισ, καὶ ἄλλωσ δ’ αἰεὶ ὅτε τύχοι σπονδοποιούμενοσ,2 ὥστε πᾶν εἰδέναι τὸ στρατόπεδον. "ἐπὶ πέντε δὲ ἡμέρασ ἐπετελέσθησαν οἱ γάμοι, καὶ ἐλειτούργησαν πάνυ πολλοὶ καὶ βαρβάρων καὶ Ἑλλήνων, καὶ οἱ ἀπὸ τῆσ Ἰνδικῆσ θαυματοποιοὶ ἦσαν διαπρέποντεσ, ἔτι δὲ Σκύμνοσ Ταραντῖνοσ καὶ Φιλιστίδησ Συρακόσιοσ ̔ Ἡράκλειτόσ τε ὁ Μιτυληναῖοσ· "μεθ’ οὓσ ἐπεδείξατο ῥαψῳδὸσ Ἄλεξισ Ταραντῖνοσ. "παρῆλθον δὲ καὶ ψιλοκιθαρισταὶ Κρατῖνοσ Μηθυμναῖοσ, Ἀριστώνυμοσ Ἀθηναῖοσ, Ἀθηνόδωροσ Τήιοσ· "ἐκιθαρῴδησαν δὲ ̔ Ἡράκλειτόσ τε ὁ Ταραντῖνοσ καὶ Ἀριστοκράτησ ὁ Θηβαῖοσ. "αὐλῳδοὶ δὲ παρῆλθον Διονύσιοσ ὁ Ἡρακλεώτησ, Ὑπέρβολοσ Κυζικηνόσ· "παρῆλθον δὲ καὶ αὐληταί, οἳ πρῶτον τὸ Πυθικὸν ηὔλησαν, εἶθ’ ἑξῆσ μετὰ τῶν χορῶν, Τιμόθεοσ, Φρύνιχοσ, Καφισίασ,1 Διόφαντοσ, ἔτι δὲ· "Εὐιόσ ὁ Χαλκιδεύσ. καὶ ἔκτοτε οἱ πρότερον καλούμενοι Διονυσοκόλακεσ Ἀλεξανδροκόλακεσ ἐκλήθησαν διὰ τὰσ τῶν δώρων ὑπερβολάσ, ἐφ’ οἷσ καὶ ἥσθη ὁ Ἀλέξανδροσ. "ὑπεκρίθησαν δὲ τραγῳδοὶ μὲν Θεσσαλὸσ καὶ Ἀθηνόδωροσ καὶ Ἀριστόκριτοσ, κωμῳδοὶ δὲ Λύκων καὶ Φορμίων καὶ Ἀρίστων, παρῆν δὲ καὶ Φασίμηλοσ ὁ ψάλτησ. "στέφανοι ὑπὸ τῶν πρεσβευτῶν καὶ τῶν λοιπῶν ταλάντων ἦσαν μυρίων πεντακισχιλίων.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION