Athenaeus, The Deipnosophists, Book 12, book 12, chapter 52

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 12, book 12, chapter 52)

περὶ δὲ Καλλίου καὶ τῶν τούτου κολάκων φθάνομεν καὶ πρότερον εἰπόντεσ· "̓ ἀλλ’ ὅμωσ εἰσ τοσοῦτον αὐτὸν περιέστησεν ὁ περὶ ἡδονὴν βίοσ ὥστε μετὰ γρᾳδίου βαρβάρου διατελεῖν ἠναγκάσθη καὶ τῶν ἀναγκαίων τῶν καθ’ ἡμέραν ἐνδεὴσ γενόμενοσ τὸν βίον ἐτελεύτησεν. ἀλλ’ ἐπεὶ καινῶσ Ἡρακλείδησ ὁ Ποντικὸσ ἐν τῷ περὶ Ἡδονῆσ ἱστορεῖ περὶ αὐτοῦ, ἄνωθεν ἀναλαβὼν διηγήσομαι. "ὅτε τὸ πρῶτον εἰσ Εὔβοιαν ἐστράτευσαν οἱ Πέρσαι, τότε, ὥσ φασιν, Ἐρετριεὺσ ἀνὴρ Διόμνηστοσ κύριοσ ἐγένετο τῶν τοῦ στρατηγοῦ χρημάτων, ἔτυχεν γὰρ ἐν τῷ ἀγρῷ τῷ ἐκείνου σκηνῶν καὶ τὰ χρήματα εἰσ οἴκημά τι θέμενοσ τῆσ οἰκίασ. "τελευτησάντων δὲ πάντων διέλαθεν ἔχων ὁ Διόμνηστοσ τὸ χρυσίον. "ἐπεὶ δὲ πάλιν ὁ τῶν Περσῶν βασιλεὺσ ἀπέστειλεν εἰσ τὴν Ἐρέτριαν στράτευμα, προστάξασ ἀνάστατον ποιῆσαι τὴν πόλιν, εἰκότωσ ὑπεξετίθεντο ὅσοι χρημάτων ηὐπόρουν. "οἱ οὖν καταλελειμμένοι τῆσ τοῦ Διομνήστου οἰκίασ παρ’ Ἱππόνικον τὸν Καλλίου τὸν Ἄμμωνα ἐπικαλούμενον ὑπεξέθεντο τὰ χρήματα εἰσ τὰσ Ἀθήνασ, καὶ ἀνασκευασθέντων ὑπὸ τῶν Περσῶν ἁπάντων τῶν Ἐρετριέων κατέσχον οὗτοι τὰ χρήματα πολλὰ ὄντα. "ὥστε Ἱππόνικοσ ὁ ἀπ’ ἐκείνου γεγονὼσ τοῦ τὴν παρακαταθήκην λαβόντοσ ᾔτησεν Ἀθηναίουσ ποτὲ ἐν ἀκροπόλει τόπον ἵν’ οἰκοδομήσηται τοῖσ χρήμασιν ὅπου κείσεται, λέγων ὡσ οὐκ ἀσφαλὲσ ἐν ἰδιωτικῇ οἰκίᾳ πολλὰ χρήματα εἶναι. "καὶ ἔδοσαν Ἀθηναῖοι νουθετηθεὶσ δ’ ὑπὸ τῶν φίλων μετενόησεν. "τούτων οὖν τῶν χρημάτων Καλλίασ κύριοσ γενόμενοσ καὶ πρὸσ ἡδονὴν βιώσασ ποῖοι γὰρ οὐ κόλακεσ ἢ τί πλῆθοσ οὐχ ἑταίρων περὶ αὐτὸν ἦσαν, ποίασ δὲ δαπάνασ οὐχ ὑπερεώρα κεῖνοσ; "τοῦ Περγασῆθεν πλοῦτον ἢ τὸν Ἰσχομάχου τίνεσ ἀπώλεσαν;

"οὐκ Αὐτοκλέησ καὶ Ἐπικλέησ, οἳ μετ’ ἀλλήλων ζῆν προελόμενοι καὶ πάντ’ ἐν ἐλάττονι ποιούμενοι τῆσ ἡδονῆσ, ἐπειδὴ πάντα κατανάλωσαν, κώνειον πιόντεσ ἅμα τὸν βίον ἐτελεύτησαν;

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION