Athenaeus, The Deipnosophists, Book 12, book 12, chapter 51

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 12, book 12, chapter 51)

ἐτρύφησεν δὲ καὶ φάραξ ὁ Λακεδαιμόνιοσ, ὡσ Θεόπομποσ ἐν τῇ τεσσαρακοστῇ ἱστορεῖ· καὶ ταῖσ ἡδοναῖσ οὕτωσ ἀσελγῶσ ἐχρήσατο καὶ χύδην ὥστε πολὺ μᾶλλον διὰ τὴν αἰτίαν ταύτην αὐτὸν ὑπολαμβάνεσθαι Σικελιώτην ἢ διὰ τὴν πατρίδα Σπαρτιάτην. ἐν δὲ τῇ νβ’ φησὶν ὡσ Ἀρχίδαμοσ ὁ Λάκων ἀποστὰσ τῆσ πατρίου διαίτησ συνηθίσθη ξενικῶσ καὶ μαλακῶσ· διόπερ οὐκ ἠδύνατο τὸν οἴκοι βίον ὑπομένειν, ἀλλ’ ἐσπούδαζεν αἰεὶ δι’ ἀκρασίαν ἔξω διατρίβειν. καὶ Ταραντίνων πρεσβευσαμένων περὶ συμμαχίασ ἔσπευσε συνεξελθεῖν αὐτοῖσ βοηθόσ· κἀκεῖ γενόμενοσ καὶ ἐν τῷ πολέμῳ ἀποθανὼν οὐδὲ ταφῆσ κατηξιώθη, καίτοι Ταραντίνων πολλὰ χρήματα ὑποσχομένων τοῖσ πολεμίοισ ὑπὲρ τοῦ ἀνελέσθαι αὐτοῦ τὸ σῶμα.

Φύλαρχοσ δὲ ἐν τῇ ι τῶν Ἱστοριῶν Θρᾳκῶν φησι τῶν καλουμένων Κροβύζων βασιλέα γενέσθαι Ἰσάνθην, τρυφῇ πάντασ τοὺσ καθ’ ἑαυτὸν ὑπερβαλλόμενον. ἦν δὲ καὶ πλούσιοσ καὶ καλόσ, ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳ καὶ εἰκοστῇ ὁ αὐτὸσ Πτολεμαῖον φησι τὸν δεύτερον Αἰγύπτου βασιλεύσαντα, πάντων σεμνότατον γενόμενον τῶν δυναστῶν καὶ παιδείασ εἴ τινα καὶ ἄλλον καὶ αὐτὸν ἐπιμεληθέντα οὕτωσ ἐξαπατηθῆναι τὴν διάνοιαν καὶ διαφθαρῆναι ὑπὸ τῆσ ἀκαίρου τρυφῆσ ὥστε τὸν πάντα χρόνον ὑπολαβεῖν βιώσεσθαι καὶ λέγειν ὅτι μόνοσ εὑρ́οι τὴν ἀθανασίαν. κατατεινόμενον οὖν ὑπὸ ποδάγρασ πλείουσ ἡμέρασ, ὣσ ποτ’ οὖν ἐρράισεν καὶ κατεῖδεν διά τινων ὑπολαμπάδων τοὺσ Αἰγυπτίουσ παρὰ τὸν ποταμὸν ἀριστοποιουμένουσ καὶ τὰ τυχόντα προσφερομένουσ ἐπί τε τῆσ ἄμμου χύδην ἐρριμμένουσ, εἶπεν·

"ὦ τάλασ ἐγώ, τὸ μηδὲ τούτων ἕνα γενέσθαι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION