Athenaeus, The Deipnosophists, Book 12, book 12, chapter 19

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 12, book 12, chapter 19)

εἰσ τηλικοῦτον δ’ ἦσαν τρυφῆσ ἐληλακότεσ ὡσ καὶ παρὰ τὰσ εὐωχίασ τοὺσ ἵππουσ ἐθίσαι πρὸσ αὐλὸν ὀρχεῖσθαι. τοῦτ’ οὖν εἰδότεσ οἱ Κροτωνιᾶται ὅτε αὐτοῖσ ἐπολέμουν, ὡσ καὶ Ἀριστοτέλησ ἱστορεῖ διὰ τῆσ Πολιτείασ αὐτῶν, ἐνέδοσαν τοῖσ ἵπποισ τὸ ὀρχηστικὸν μέλοσ· συμπαρῆσαν γὰρ αὐτοῖσ καὶ αὐληταὶ ἐν στρατιωτικῇ σκευῇ· καὶ ἅμα αὐλούντων ἀκούοντεσ οἱ ἵπποι οὐ μόνον ἐξωρχήσαντο, ἀλλὰ καὶ τοὺσ ἀναβάτασ ἔχοντεσ ηὐτομόλησαν πρὸσ τοὺσ Κροτωνιάτασ. τὰ ὅμοια ἱστόρησε καὶ περὶ Καρδιανῶν ὁ Λαμψακηνὸσ Χάρων ἐν δευτέρῳ ̔̀ Ὥρων γράφων οὕτωσ· "Βισάλται εἰσ Καρδίην ἐστρατεύσαντο καὶ ἐνίκησαν. "ἡγεμὼν δὲ τῶν Βισαλτέων ἦν ὁ Νάρισ. "οὗτοσ δὲ παῖσ ὢν ἐν τῇ Καρδίῃ ἐπράθη καί τινι Καρδιηνῷ δουλεύσασ κορσωτεὺσ ἐγένετο. "Καρδιηνοῖσ δὲ λόγιον ἦν ὡσ Βισάλται ἀπίξονται ἐπ’ αὐτούσ, καὶ πυκνὰ περὶ τούτου διελέγοντο ἐν τῷ κορσωτηρίῳ ἱζάνοντεσ. "καὶ ἀποδρὰσ ἐκ τῆσ Καρδίησ εἰσ τὴν πατρίδα τοὺσ Βισάλτασ ἔστειλεν ἐπὶ τοὺσ Καρδιηνοὺσ ἀποδειχθεὶσ ἡγεμὼν ὑπὸ τῶν Βισαλτέων. "οἱ δὲ Καρδιηνοὶ πάντεσ τοὺσ ἵππουσ ἐδίδαξαν ἐν τοῖσ συμποσίοισ ὀρχεῖσθαι ὑπὸ τῶν αὐλῶν, καὶ ἐπὶ τῶν ὀπισθίων ποδῶν ἱστάμενοι τοῖσ προσθίοισ ὥσπερ χειρονομέοντεσ ὠρχοῦντο ἐξεπιστάμενοι τὰ αὐλήματα. "ταῦτ’ οὖν ἐπιστάμενοσ ὁ Νάρισ ἐκτήσατο ἐκ τῆσ Καρδίησ αὐλητρίδα , καὶ ἀφικομένη ἡ αὐλητρὶσ εἰσ τοὺσ Βισάλτασ ἐδίδαξε πολλοὺσ αὐλητάσ· "μεθ’ ὧν δὴ καὶ στρατεύεται ἐπὶ τὴν Καρδίην. "καὶ ἐπειδὴ ἡ μάχη συνειστήκει, ἐκέλευσεν αὐλεῖν τὰ αὐλήματα ὅσα οἱ ἵπποι τῶν Καρδιηνῶν ἐξεπισταίατο. "καὶ ἐπεὶ ἤκουσαν οἱ ἵπποι τοῦ αὐλοῦ, ἔστησαν ἐπὶ τῶν ὀπισθίων ποδῶν καὶ πρὸσ ὀρχησμὸν ἐτράποντο· "τῶν δὲ Καρδιηνῶν ἡ ἰσχὺσ ἐν τῇ ἵππῳ ἦν, καὶ οὕτωσ ἐνικήθησαν. Συβαριτῶν δέ τισ εἰσ Κρότωνά ποτε διαπλεῦσαι βουληθεὶσ ἐκ τῆσ Συβάρεωσ ἰδιόστολον ἐναυλώσατο πλοῖον, ἐφ’ ᾧ οὔτε ῥαντισθήσεται οὔτ’ ἐμβήσεται ἕτεροσ καὶ ἐφ’ ᾧ τὸν ἵππον ἀναλήψεται.

τοῦ δ’ οὕτωσ συμφωνήσαντοσ ἐνεβίβασέν τε τὸν ἵππον καὶ ὑποστορέσαι τῷ ζῴῳ ἐκέλευσεν. ἔπειτα τινὸσ τῶν προπεμπόντων ἐδεῖτο συμπλεῦσαι αὐτῷ, λέγων ὅτι προδιεστειλάμην τῷ πορθμεῖ ἵνα παρὰ τὴν γῆν πλέῃ, ὁ δὲ ἀπεκρίνατο ὅτι μόλισ ἄν σου ὑπήκουσα εἰ παρὰ τὴν θάλασσαν ἔμελλεσ πεζεύειν καὶ μὴ παρὰ τὴν γῆν πλεῖν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION