Athenaeus, The Deipnosophists, Book 12, book 12, chapter 8

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 12, book 12, chapter 8)

διαβόητοι δὲ ἐπὶ τρυφῇ ἐγένοντο πρῶτοι πάντων ἀνθρώπων Πέρσαι, ὧν καὶ οἱ βασιλεῖσ ἐχείμαζον μὲν ἐν Σούσοισ, ἐθέριζον δὲ ἐν Ἐκβατάνοισ. κληθῆναι δὲ τὰ Σοῦσά φησιν Ἀριστόβουλοσ καὶ Χάρησ διὰ τὴν ὡραιότητα τοῦ τόπου· σοῦσον γὰρ εἶναι τῇ Ἑλλήνων φωνῇ τὸ κρίνον ἐν Περσεπόλει δὲ διατρίβουσι φθινόπωρον καὶ ἐν Βαβυλῶνι τὸ λεῖπον τοῦ ἐνιαυτοῦ μέροσ. καὶ οἱ Πάρθων δὲ βασιλεῖσ ἐαρίζουσι μὲν ἐν Ῥάγαισ, χειμάζουσι δὲ ἐν Βαβυλῶνι, τὸ λεῖπον τοῦ ἐνιαυτοῦ. καὶ τὸ παράσημον δὲ ὃ ἐπετίθεντο τῇ κεφαλῇ οἱ τῶν Περσῶν βασιλεῖσ οὐδ’ αὐτὸ ἠρνεῖτο τὴν τῆσ ἡδυπαθείασ ἀπόλαυσιν. "ἐκ σμύρνησ καὶ τοῦ καλουμένου λαβύζου.

"εὐώδησ δ’ ἐστὶν ἡ λάβυζοσ καὶ πολυτιμοτέρα τῆσ σμύρνησ. "βασιλεύσ, οὔτε καθήλλετο ὀλίγου ὄντοσ ἐπὶ τὴν γῆν τοῦ ὕψουσ οὔτε διὰ χειρῶν ἐρειδόμενοσ, ἀλλ’ αἰεὶ αὐτῷ χρυσοῦσ δίφροσ ἐτίθετο καὶ τούτῳ ἐπιβαίνων κατῄει· "καὶ ὁ βασιλέωσ διφροφόροσ εἰσ τοῦτο εἵπετο. "φυλάσσουσί τε αὐτὸν καὶ τριακόσιαι γυναῖκεσ, ὡσ ἱστορεῖ ὁ Κυμαῖοσ Ἡρακλείδησ ἐν α’ Περσικῶν.

αὗται δὲ τὰσ μὲν ἡμέρασ κοιμῶνται ἵνα νυκτὸσ ἐγρηγορῶσι, τῆσ δὲ νυκτὸσ ᾄδουσαι καὶ ψάλλουσαι διατελοῦσι λύχνων καιομένων χρῆται δὲ αὐταῖσ καὶ παλλακίσιν ὁ βασιλεύσ διὰ τῆσ τῶν μηλοφόρων αὐλῆσ. ἦσαν δὲ οὗτοι τῶν δορυφόρων, καὶ τῷ γένει πάντεσ Πέρσαι, ἐπὶ τῶν στυράκων μῆλα χρυσᾶ ἔχοντεσ, χίλιοι τὸν ἀριθμόν, ἀριστίνδην ἐκλεγόμενοι ἐκ τῶν μυρίων Περσῶν τῶν Ἀθανάτων καλουμένων, καὶ διῄει διὰ τῆσ τούτων αὐλῆσ πεζὸσ ὑποτιθεμένων ψιλοταπίδων Σαρδιανῶν, ἐφ’ ὧν οὐδεὶσ ἄλλοσ ἐπέβαινεν ἢ βασιλεύσ, ὅτε δὲ εἰσ τὴν ἐσχάτην αὐλὴν ἔλθοι, ἀνέβαινεν ἐπὶ τὸ ἁρ́μα, ἐνίοτε δὲ καὶ ἐφ’ ἵππον· "πεζὸσ δὲ οὐδέποτε ἑωράθη ἔξω τῶν βασιλείων. "εἰ δὲ ἐπὶ θήραν ἐξίοι, καὶ αἱ παλλακίδεσ αὐτῷ συνεξῄεσαν. "ὁ δὲ θρόνοσ ἐφ’ ᾧ ἐχρημάτιζεν καθήμενοσ χρυσοῦσ ἦν, ὃν περιειστήκεσαν τέσσαρεσ κιονίσκοι λιθοκόλλητοι χρυσοῖ, ἐφ’ ὧν διετέτατο ἱμάτιον ποικίλον πορφυροῦν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION