Athenaeus, The Deipnosophists, Book 12, book 12, chapter 5

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 12, book 12, chapter 5)

Ἡρακλείδησ δ’ ὁ Ποντικὸσ ἐν τῷ περὶ Ἡδονῆσ τάδε λέγει· "οἱ τύραννοι καὶ οἱ βασιλεῖσ τῶν ἀγαθῶν ὄντεσ κύριοι καὶ πάντων εἰληφότεσ πεῖραν τὴν ἡδονὴν προκρίνουσιν, μεγαλοψυχοτέρασ ποιούσησ τῆσ ἡδονῆσ τὰσ τῶν ἀνθρώπων φύσεισ, ἅπαντεσ γοῦν οἱ τὴν ἡδονὴν τιμῶντεσ καὶ τρυφᾶν προῃρημένοι μεγαλόψυχοι καὶ μεγαλοπρεπεῖσ εἰσιν, ὡσ Πέρσαι καὶ Μῆδοι. "μάλιστα γὰρ τῶν ἄλλων ἀνθρώπων τὴν ἡδονὴν οὗτοι καὶ τὴν τρυφὴν τιμῶσιν, ἀνδρειότατοι καὶ μεγαλοψυχότατοι τῶν βαρβάρων ὄντεσ. "ἐστὶ γὰρ τὸ μὲν ἥδεσθαι καὶ τὸ τρυφᾶν ἐλευθέρων ἀνίησι γὰρ τὰσ ψυχὰσ καὶ αὔξει· "τὸ δὲ πονεῖν δούλων καὶ ταπεινῶν διὸ καὶ συστέλλονται οὗτοι καὶ τὰσ φύσεισ, καὶ ἡ Ἀθηναίων πόλισ, ἑώσ ἐτρύφα, μεγίστη τε ἦν καὶ μεγαλοψυχότατοι ἔτρεφεν ἄνδρασ, ἁλουργῆ μὲν γὰρ ἠμπίσχοντο ἱμάτια, ποικίλουσ δ’ ὑπέδυνον χιτῶνασ, κορύμβουσ δ’ ἀναδούμενοι τῶν τριχῶν χρυσοῦσ τέττιγασ περὶ τὸ μέτωπον καὶ τὰσ κόρρασ ἐφόρουν ὀκλαδίασ τε αὐτοῖσ δίφρουσ ἔφερον οἱ παῖδεσ, ἵνα μὴ καθίζοιεν ὡσ ἔτυχεν. "καὶ τοιοῦτοι ἦσαν οἱ τὴν ἐν Μαραθῶνι νικήσαντεσ μάχην καὶ μόνοι τὴν τῆσ Ἀσίασ ἁπάσησ δύναμιν χειρωσάμενοι. "καὶ οἱ φρονιμώτατοι δέ, φησίν, καὶ μεγίστην δόξαν ἐπὶ σοφίᾳ ἔχοντεσ μέγιστον ἀγαθὸν τὴν ἡδονὴν εἶναι νομίζουσιν, Σιμωνίδησ μὲν οὑτωσὶ λέγων τίσ γὰρ ἁδονᾶσ ἄτερ θνατῶν βίοσ ποθεινὸσ ἢ ποία τυραννίσ; "τᾶσδ’ ἄτερ οὐδὲ θεῶν ζαλωτὸσ αἰών. Πίνδαροσ δὲ παραινῶν Ιἕρωνι τῷ Συρακοσίων ἄρχοντι· "μηδ’ ἀμαύρου, φησί, τέρψιν ἐν βίῳ· "πολύ τοι φέριστον ἀνδρὶ τερπνὸσ αἰών. καὶ Ὅμηροσ δὲ τὴν εὐφροσύνην καὶ τὸ εὐφραίνεσθαι τέλοσ φησὶν εἶναι χαριέστερον,1 ὅταν δαιτυμόνεσ μὲν ἀοιδοῦ ἀκουάζωνται, παρὰ δὲ πλήθωσι τράπεζαι. "τοὺσ δὲ θεούσ φησιν εἶναι ῥεῖα ζώοντασ τὸ δὲ ῥεῖα ἐστὶν ἀπόνωσ, ὥσπερ ἐνδεικνύμενοσ ὅτι μέγιστόν ἐστι τῶν κακῶν ἡ περὶ τὸ ζῆν ταλαιπωρία καὶ ὁ πόνοσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION