Arrian, Cynegeticus, chapter 5 4:

(아리아노스, Cynegeticus, chapter 5 4:)

εἰ δὲ ἐπί τι ἔργον πολιτικὸν ἰοίμι, ἣ δὲ τῷ ἑταίρῳ τῷ ἐμῷ σύνεστιν, καὶ πρὸσ ἐκεῖνον τὰ αὐτὰ ταῦτα δρᾷ. ὁπότεροσ δὲ ἡμῶν κάμνοι τὸ σῶμα, ἐκείνου αὖ οὐκ ἀπαλλάσσεται. εἰ δὲ καὶ δἰ ὀλίγου χρόνου ἴδοι, ἐπιφθέγγεται, οἱᾶ φιλοφρονουμένη. καὶ δειπνοῦντι συνοῦσα ἅπτεται ἄλλοτε ἄλλῳ τοῖν ποδοῖν, ὑπομιμνήσκουσα ὅτι κἂν αὐτῇ ἄρα μεταδοτέον εἰή τῶν σιτίων. καὶ μὴν καὶ πολύφθογγόσ ἐστιν, ὡσ οὔπω ἐγὼ ἰδεῖν μοι δοκῶ ἄλλην κύνα· καὶ ὅσων δεῖται τῇ φωνῇ σημαίνει.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION