Arrian, Anabasis, book 5, chapter 21

(아리아노스, Anabasis, book 5, chapter 21)

Περάσασ δὲ τὸν ποταμὸν Κοῖνον μὲν ξὺν τῇ αὑτοῦ τάξει ἀπολείπει αὐτοῦ ἐπὶ τῇ ὄχθῃ προστάξασ ἐπιμελεῖσθαι τῆσ ὑπολελειμμένησ στρατιᾶσ τῆσ διαβάσεωσ, οἳ τόν τε σῖτον αὐτῷ τὸν ἐκ τῆσ ἤδη ὑπηκόου τῶν Ἰνδῶν χώρασ καὶ τὰ ἄλλα ἐπιτήδεια παρακομίζειν ἔμελλον. Πῶρον δὲ ἐσ τὰ αὑτοῦ ἤθη ἀποπέμπει, κελεύσασ Ἰνδῶν τε τοὺσ μαχιμωτάτουσ ἐπιλεξάμενον καὶ εἴ τινασ παῤ αὑτῷ ἔχοι ἐλέφαντασ, τούτουσ δὲ ἀναλαβόντα[σ] ἰέναι παῤ αὑτόν.

αὐτὸσ δὲ Πῶρον τὸν ἕτερον τὸν κακόν, ὅτι ἐξηγγέλθη πεφευγέναι ἀπολιπὼν τὴν χώραν ἧσ ἦρχεν, ἐπενόει διώκειν σὺν τοῖσ κουφοτάτοισ τῆσ στρατιᾶσ. ὁ γὰρ Πῶροσ οὗτοσ, ἔστε μὲν πολέμια ξυνειστήκει Ἀλεξάνδρῳ τὰ πρὸσ τὸν ἄλλον Πῶρον, πρέσβεισ παῤ Ἀλέξανδρον πέμπων αὑτόν τε καὶ τὴν ὑπὸ οἷ χώραν ἐνεδίδου Ἀλεξάνδρῳ, κατὰ ἔχθοσ τὸ Πώρου μᾶλλον ἢ φιλίᾳ τῇ Ἀλεξάνδρου·

ὡσ δὲ ἀφειμένον τε ἐκεῖνον καὶ πρὸσ τῇ αὑτοῦ καὶ ἄλλησ πολλῆσ ἄρχοντα ἔμαθε, τότε δὴ φοβηθείσ, οὐχ οὕτω τι Ἀλέξανδρον, ὡσ τὸν Πῶρον ἐκεῖνον τὸν ὁμώνυμον, φεύγει τὴν ἑαυτοῦ ἀναλαβὼν ὅσουσ τῶν μαχίμων ξυμπεῖσαι ἠδυνήθη μετασχεῖν οἱ τῆσ φυγῆσ. Ἐπὶ τοῦτον ἐλαύνων Ἀλέξανδροσ ἀφικνεῖται ἐπὶ τὸν Ὑδραώτην ποταμόν, ἄλλον αὖ τοῦτον Ἰνδὸν ποταμόν, τὸ μὲν εὖροσ οὐ μείονα τοῦ Ἀκεσίνου, ὀξύτητι δὲ τοῦ ῥοῦ μείονα.

ὅσην δὲ τῆσ χώρασ ἔστε ἐπὶ τὸν Ὑδραώτην ἐπῆλθε, φυλακὰσ ὑπέλιπεν ἐν τοῖσ ἐπικαιροτάτοισ χωρίοισ, ὅπωσ οἱ ἀμφὶ Κρατερόν τε καὶ Κοῖνον δἰ ἀσφαλείασ ἐπέρχοιντο τῆσ χώρασ τὴν πολλὴν προνομεύοντεσ. ἐνταῦθα Ἡφαιστίωνα μὲν ἐκπέμπει δοὺσ αὐτῷ μέροσ τῆσ στρατιᾶσ, πεζῶν μὲν φάλαγγασ δύο, ἱππέων δὲ τήν τε αὑτοῦ καὶ τὴν Δημητρίου ἱππαρχίαν καὶ τῶν τοξοτῶν τοὺσ ἡμίσεασ, ἐσ τὴν Πώρου τοῦ ἀφεστηκότοσ χώραν, κελεύσασ παραδιδόναι ταύτην Πώρῳ τῷ ἄλλῳ, καὶ εἰ δή τινα πρὸσ ταῖσ ὄχθαισ τοῦ Ὑδραώτου ποταμοῦ αὐτόνομα ἔθνη Ἰνδῶν νέμεται, καὶ ταῦτα προσαγαγόμενον τῷ Πώρῳ ἄρχειν ἐγχειρίσαι.

αὐτὸσ δ̓ ἐπέρα τὸν Ὑδραώτην ποταμόν, οὐ καθάπερ τὸν Ἀκεσίνην χαλεπῶσ. προχωροῦντι δὲ αὐτῷ ἐπέκεινα τῆσ ὄχθησ τοῦ Ὑδραώτου τοὺσ μὲν πολλοὺσ καθ̓ ὁμολογίαν προσχωρεῖν ξυνέβαινεν, ἤδη δέ τινασ ξὺν ὅπλοισ ἀπαντήσαντασ, τοὺσ δὲ καὶ ὑποφεύγοντασ ἑλὼν βίᾳ κατεστρέψατο.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION