Arrian, Anabasis, book 5, chapter 7 5:

(아리아노스, Anabasis, book 5, chapter 7 5:)

ἑκατέρωθεν δὲ τοῦ ζεύγματοσ κλίμακεσ προβάλλονται καταπηγνύμεναι, τοῦ ἀσφαλεστέραν τοῖσ τε ἵπποισ καὶ τοῖσ ζεύγεσι τὴν ἔφοδον γίγνεσθαι, καὶ ἅμα ὡσ σύνδεσμοσ εἶναι τοῦ ζεύγματοσ. δἰ ὀλίγου τε ξυντελεῖται ἅπαν καὶ ξὺν πολλῷ θορύβῳ, καὶ τὸ τεταγμένον ἐν τῷ δρωμένῳ ὅμωσ οὐκ ἄπεστιν, οἵ τε παρακελευσμοὶ ὡσ τύχοιεν κατὰ ναῦν ἑκάστην καὶ αἱ ἐπιτιμήσεισ τοῦ ἐκλιποῦσ οὔτε τὴν κατάκουσιν τῶν παραγγελμάτων οὔτε τὴν ὀξύτητα τοῦ ἔργου ἀφαιροῦνται.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION