Arrian, Anabasis, book 3, chapter 28 6:

(아리아노스, Anabasis, book 3, chapter 28 6:)

ἀλλὰ ἔν γε τούτῳ τῷ Καυκάσῳ οὐδὲν ἄλλο ὅτι μὴ τέρμινθοι πεφύκασι καὶ σίλφιον, ὡσ λέγει Ἀριστόβουλοσ· ἀλλὰ καὶ ὣσ ἐπῳκεῖτο πολλοῖσ ἀνθρώποισ καὶ πρόβατα πολλὰ καὶ κτήνη ἐνέμοντο, ὅτι καὶ χαίρουσι τῷ σιλφίῳ τὰ πρόβατα, καὶ εἰ ἐκ πολλοῦ πρόβατον σιλφίου αἴσθοιτο, καὶ θεῖ ἐπ̓ αὐτὸ καὶ τό τε ἄνθοσ ἐπινέμεται καὶ τὴν ῥίζαν ἀνορύττον καὶ ταύτην κατεσθίει.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION