Arrian, Anabasis, book 3, chapter 13

(아리아노스, Anabasis, book 3, chapter 13)

Ὡσ δὲ ὁμοῦ ἤδη τὰ στρατόπεδα ἐγίγνετο, ὤφθη Δαρεῖόσ τε καὶ οἱ ἀμφ̓ αὐτόν, οἵ τε μηλοφόροι Πέρασι καὶ Ἰνδοὶ καὶ Ἀλβανοὶ καὶ Κᾶρεσ οἱ ἀνάσπαστοι καὶ οἱ Μάρδοι τοξόται, κατ̓ αὐτὸν Ἀλέξανδρον τεταγμένοι καὶ τὴν ἴλην τὴν βασιλικήν. ἦγε δὲ ὡσ ἐπὶ τὸ δεξιὸν τὸ αὑτοῦ Ἀλέξανδροσ μᾶλλον, καὶ οἱ Πέρσαι ἀντιπαρῆγον, ὑπερφαλαγγοῦντεσ πολὺ ἐπὶ τῷ σφῶν εὐωνύμῳ. ἤδη τε οἱ τῶν Σκυθῶν ἱππεῖσ παριππεύοντεσ ἥπτοντο τῶν προτεταγμένων τῆσ Ἀλεξάνδρου τάξεωσ καὶ Ἀλέξανδροσ ἔτι ὅμωσ ἦγεν ἐπὶ δόρυ, καὶ ἐγγὺσ ἦν τοῦ ἐξαλλάσσειν τὸν ὡδοποιημένον πρὸσ τῶν Περσῶν χῶρον.

ἔνθα δὴ δείσασ Δαρεῖοσ μὴ προχωρησάντων ἐσ τὰ οὐχ ὁμαλὰ τῶν Μακεδόνων ἀχρεῖά σφισι γένηται τὰ ἁρ́ματα, κελεύει τοὺσ προτεταγμένουσ τοῦ εὐωνύμου περιϊππεύειν τὸ κέρασ τὸ δεξιόν, ᾗ Ἀλέξανδροσ ἦγε, τοῦ μηκέτι προσωτέρω αὐτοὺσ ἐξάγειν τὸ κέρασ. τούτου δὲ γενομένου Ἀλέξανδροσ ἐμβάλλειν κελεύει ἐσ αὐτοὺσ τοὺσ μισθοφόρουσ ἱππέασ, ὧν Μενίδασ ἡγεῖτο.

ἀντεκδραμόντεσ δὲ ἐπ̓ αὐτοὺσ οἵ τε Σκύθαι ἱππεῖσ καὶ τῶν Βακτρίων οἱ ξυντεταγμένοι τοῖσ Σκύθαισ τρέπουσιν ὀλίγουσ ὄντασ πολλῷ πλείονεσ. Ἀλέξανδροσ δὲ τοὺ περὶ Ἀρέτην τε, τοὺσ Παίονασ, καὶ τοὺσ ξένουσ ἐμβαλεῖν τοῖσ Σκύθαισ ἐκέλευσε· καὶ ἐγκλίνουσιν οἱ βάρβαροι.

Βάκτριοι δὲ οἱ ἄλλοι πελάσαντεσ τοῖσ Παίοσί τε καὶ ξένοισ τούσ τε σφῶν φεύγοντασ ἤδη ἀνέστρεψαν ἐσ τὴν μάχην καὶ τὴν ἱππομαχίαν ξυστῆναι ἐποίησαν. καὶ ἔπιπτον μὲν πλείονεσ τῶν Ἀλεξάνδρου, τῷ τε πλήθει τῶν βαρβάρων βιαζόμενοι καὶ ὅτι αὐτοί τε οἱ Σκύθαι καὶ οἱ ἵπποι αὐτοῖσ ἀκριβέστερον εἰσ φυλακὴν πεφραγμένοι ἦσαν. ἀλλὰ καὶ ὣσ τὰσ τε προσβολὰσ αὐτῶν ἐδέχοντο οἱ Μακεδόνεσ καὶ βίᾳ κατ̓ ἴλασ προσπίπτοντεσ ἐξώθουν ἐκ τῆσ τάξεωσ. Καὶ ἐν τούτῳ τὰ ἁρ́ματα τὰ δρεπανηφόρα ἐφῆκαν οἱ βάρβαροι κατ̓ αὐτὸν Ἀλέξανδρον, ὡσ ἀναταράξοντεσ αὐτῷ τὴν φάλαγγα.

καὶ ταύτῃ μάλιστα ἐψεύσθησαν· τὰ μὲν γὰρ εὐθὺσ ὡσ προσεφέρετο κατηκόντισαν οἵ τε Ἀγριᾶνεσ καὶ οἱ ξὺν Βαλάκρῳ ἀκοντισταὶ οἱ προτεταγμένοι τῆσ ἵππου τῶν ἑταίρων· τὰ δὲ τῶν ῥυτήρων ἀντιλαμβανόμενοι τοὺσ τε ἀναβάτασ κατέσπων καὶ τοὺσ ἵππουσ περιϊστάμενοι ἔκοπτον. ἔστι δὲ ἃ καὶ διεξέπεσε διὰ τῶν τάξεων·

διέσχον γάρ, ὥσπερ παρήγγελτο αὐτοῖσ, ἵνα προσέπιπτε τὰ ἁρ́ματα· καὶ ταύτῃ μάλιστα ξυνέβη αὐτὰ τε σῶα καὶ οἷσ ἐπηλάθη ἀβλαβῶσ διελθεῖν· ἀλλὰ καὶ τούτων οἵ τε ἱπποκόμοι τῆσ Ἀλεξάνδρου στρατιᾶσ καὶ οἱ ὑπασπισταὶ οἱ βασιλικοὶ ἐκράτησαν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION