Arrian, Anabasis, book 3, chapter 8 3:

(아리아노스, Anabasis, book 3, chapter 8 3:)

Βεβοηθήκεσαν γὰρ Δαρείῳ Ἰνδῶν τε ὅσοι Βακτρίοισ ὅμοροι καὶ αὐτοὶ Βάκτριοι καὶ Σογδιανοί· τούτων μὲν πάντων ἡγεῖτο Βῆσσοσ ὁ τῆσ Βακτρίων Χώρασ σατράπησ. εἵποντο δὲ αὐτοῖσ καὶ Σάκαι ‐ Σκυθικὸν τοῦτο τὸ γένοσ τῶν τὴν Ἀσίαν ἐποικούντων Σκυθῶν ‐ οὐχ ὑπήκοοι οὗτοι Βήσσου, ἀλλὰ κατὰ συμμαχίαν τὴν Δαρείου· ἡγεῖτο δὲ αὐτῶν Μαυάκησ· αὐτοὶ δὲ ἱπποτοξόται ἦσαν.

SEARCH

MENU NAVIGATION