Arrian, Anabasis, book 2, chapter 27

(아리아노스, Anabasis, book 2, chapter 27)

ἔξω βέλουσ αὑτὸν εἶχεν· ὡσ δὲ ἐκδρομή τε ἐκ τῆσ πόλεωσ καρτερὰ ἐγίγνετο καὶ πῦρ τε ἐπέφερον ταῖσ μηχαναῖσ οἱ Ἄραβεσ καὶ τοὺσ Μακεδόνασ ἀμυνομένουσ κάτωθεν αὐτοὶ ἐξ ὑπερδεξίου τοῦ χωρίου ἔβαλλόν τε καὶ ὤθουν κατὰ τοῦ ποιητοῦ χώματοσ, ἐνταῦθα ἢ ἑκὼν ἀπειθεῖ Ἀλέξανδροσ τῷ μάντει ἢ ἐκπλαγεὶσ ἐν τῷ ἔργῳ οὐκ ἐμνημόνευσε τῆσ μαντείασ, ἀλλ̓ ἀναλαβὼν τοὺσ ὑπασπιστὰσ παρεβοήθει, ἵνα μάλιστα ἐπιέζοντο οἱ Μακεδόνεσ. καὶ τούτουσ μὲν ἔσχε τὸ μὴ οὐκ αἰσχρᾷ φυγῇ ὠσθῆναι κατὰ τοῦ χώματοσ, αὐτὸσ δὲ βάλλεται καταπέλτῃ διὰ τῆσ ἀσπίδοσ διαμπὰξ καὶ τοῦ θώρακοσ ἔσ τὸν ὦμον.

ὡσ δὲ ἔγνω τὰ ἀμφὶ τὸ τραῦμα ἀληθεύσαντα Ἀρίστανδρον, ἐχάρη, ὅτι καὶ τὴν πόλιν δὴ αἱρήσειν ἐδόκει Ἀριστάνδρου ἕνεκα. Καὶ αὐτὸσ μὲν τὸ τραῦμα ἐθεραπεύετο χαλεπῶσ·

ἀφικνοῦνται δ̓ αὐτῷ μετάπεμπτοι ἀπὸ θαλάσσησ αἱ μηχαναί, αἷσ Τύρον εἷλε. καὶ χῶμα χωννύναι ἐν κύκλῳ πάντοθεν τῆσ πόλεωσ ἐκέλευσεν, εὖροσ μὲν ἐσ δύο σταδίουσ, ὕψοσ δὲ ἐσ πόδασ πεντήκοντα καὶ διακοσίουσ. ὡσ δὲ αἵ τε μηχαναὶ αὐτῷ ἐποιήθησαν καὶ ἐπαχθεῖσαι κατὰ τὸ χῶμα κατέσεισαν τοῦ τείχουσ ἐπὶ πολύ, ὑπονόμων τε ἄλλῃ καὶ ἄλλῃ ὀρυσσομένων καὶ τοῦ χοῦ ἀφανῶσ ἐκφερομένου τὸ τεῖχοσ πολλαχῇ ἠρείπετο ὑφιζάνον κατὰ τὸ κενούμενον, τοῖσ τε βέλεσιν ἐπὶ πολὺ κατεῖχον οἱ Μακεδόνεσ ἀναστέλλοντεσ τοὺσ προμαχομένουσ τῶν πύργων, ἐσ μὲν τρεῖσ προσβολὰσ οἱ ἐκ τῆσ πόλεωσ ἀποθνησκόντων τε αὐτοῖσ πολλῶν καὶ τιτρωσκομένων ὅμωσ ἀντεῖχον.

τῇ τετάρτῃ δὲ τῶν Μακεδόνων τὴν φάλαγγα πάντοθεν προσαγαγὼν Ἀλέξανδροσ τῇ μὲν ὑπορυσσόμενον τὸ τεῖχοσ καταβάλλει, τῇ δὲ παιόμενον ταῖσ μηχαναῖσ κατασείει ἐπὶ πολύ, ὡσ μὴ χαλεπὴν ταῖσ κλίμαξιν τὴν προσβολὴν κατὰ τὰ ἐρηριμμένα ἐνδοῦναι.

αἵ τε οὖν κλίμακεσ προσήγοντο τῷ τείχει καὶ ἔρισ πολλὴ ἦν τῶν Μακεδόνων, ὅσοι τι ἀρετῆσ μετεποιοῦντο, ὅστισ πρῶτοσ αἱρήσει τὸ τεῖχοσ·

καὶ αἱρεῖ πρῶτοσ Νεοπτόλεμοσ τῶν ἑταίρων τοῦ Αἰακιδῶν γένουσ· ἐπὶ δὲ αὐτῷ ἄλλαι καὶ ἄλλαι τάξεισ ὁμοῦ τοῖσ ἡγεμόσιν ἀνέβαινον. ὡσ δὲ ἅπαξ παρῆλθόν τινεσ ἐντὸσ τοῦ τείχουσ τῶν Μακεδόνων, κατασχίσαντεσ ἄλλασ καὶ ἄλλασ πύλασ, ὅσαισ ἕκαστοι ἐπετύγχανον, δέχονται εἴσω τὴν στρατιὰσ πᾶσαν.

οἱ δὲ Γαζαῖοι καὶ τῆσ πόλεώσ σφισιν ἤδη ἐχομένησ ξυνεστηκότεσ ὅμωσ ἐμάχοντο, καὶ ἀπέθανον πάντεσ αὐτοῦ μαχόμενοι ὡσ ἕκαστοι ἐτάχθησαν· παῖδασ δὲ καὶ γυναῖκασ ἐξηνδραπόδισεν αὐτῶν Ἀλέξανδροσ. τὴν πόλιν δὲ ξυνοικίσασ ἐκ τῶν περιοίκων ἐχρῆτο ὅσα φρουρίῳ ἐσ τὸν πόλεμον.

SEARCH

MENU NAVIGATION