Arrian, Anabasis, book 2, chapter 19

(아리아노스, Anabasis, book 2, chapter 19)

ναῦν ἱππαγωγὸν κλημάτων τε ξηρῶν καὶ ἄλλησ ὕλησ εὐφλέκτου ἐμπλήσαντεσ δύο ἱστοὺσ ἐπὶ τῇ πρώρᾳ καταπηγνύουσι καὶ ἐν κύκλῳ περιφράσσουσιν ἐσ ὅσον μακρότατον ὡσ φορυτόν τε ταύτῃ καὶ δᾷδασ ὅσασ πλείστασ δέξασθαι· πρὸσ δὲ πίσσαν τε καὶ θεῖον καὶ ὅσα ἄλλα ἐσ τὸ παρακαλέσαι μεγάλην φλόγα ἐπὶ ταύτῃ ἐπεφόρησαν. παρέτειναν δὲ καὶ κεραίαν διπλῆν ἐπὶ τοῖσ ἱστοῖσ ἀμφοτέροισ, καὶ ἀπὸ ταύτησ ἐξήρτησαν ἐν λέβησιν ὅσα ἐπιχυθέντα ἢ ἐπιβληθέντα ἐπὶ μέγα τὴν φλόγα ἐξάψειν ἔμελλεν, ἑρ́ματά τε ἐσ τὴν πρύμναν ἐνέθεσαν, τοῦ ἐξᾶραι ἐσ ὕψοσ τὴν πρῶραν πιεζομένησ κατὰ πρύμναν τῆσ νεώσ.

ἔπειτα ἄνεμον τηρήσαντεσ ὡσ ἐπὶ τὸ χῶμα ἐπιφέροντα ἐξάψαντεσ τριήρεσι τὴν ναῦν κατ̓ οὐρὰν εἷλκον.

ὡσ δὲ ἐπέλαζον ἤδη τῷ τε χώματι καὶ τοῖσ πύργοισ πῦρ ἐμβαλόντεσ ἐσ τὴν ὕλην καὶ ὡσ βιαιότατα ἅμα ταῖσ τριήρεσιν ἐπανελκύσαντεσ τὴν ναῶν ἐνσείουσιν ἄκρῳ τῷ χώματι· αὐτοὶ δὲ οἱ ἐν τῇ νηῒ καιομένῃ ἤδη ἐξενήξαντο οὐ χαλεπῶσ. καὶ ἐντούτῳ ἥ τε φλὸξ πολλὴ ἐνέπιπτε τοῖσ πύργοισ καὶ αἱ κεραῖαι περικλασθεῖσαι ἐξέχεαν ἐσ τὸ πῦρ ὅσα ἐσ ἔξαψιν τῆσ φλογὸσ παρεσκευασμένα ἦν.

οἱ δ̓ ἀπὸ τῶν τριήρων πλησίον τοῦ χώματοσ ἀνακωχεύοντεσ ἐτόξευον ἐσ τοὺσ πύργουσ, ὡσ μὴ ἀσφαλὲσ εἶναι πελάσαι ὅσοι σβεστήριόν τι τῇ φλογὶ ἐπέφερον. καὶ ἐν τούτῳ κατεχομένων ἤδη ἐκ τοῦ πυρὸσ τῶν πύργων ἐκδραμόντεσ ἐκ τῆσ πόλεωσ πολλοὶ καὶ ἐσ κελήτια ἐμβάντεσ ἄλλῃ καὶ ἄλλῃ ἐποκείλαντεσ τοῦ χώματοσ τόν τε χάρακα οὐ χαλεπῶσ διέσπασαν τὸν πρὸ αὐτοῦ προβεβλημένον καὶ τὰσ μηχανὰσ ξυμπάσασ κατέφλεξαν, ὅσασ μὴ τὸ ἀπὸ τῆσ νεὼσ πῦρ ἐπέσχεν.

Ἀλέξανδροσ δὲ τό τε χῶμα ἀπὸ τῆσ ἠπείρου ἀρξαμένουσ πλατύτερον χωννύναι, ὡσ πλείονασ δέξασθαι πύργουσ, καὶ τοὺσ μηχανοποιοὺσ μηχανὰσ ἄλλασ κατασκευάζειν ἐκέλευσεν.

ὡσ δὲ ταῦτα παρεσκευάζετο, αὐτὸσ τούσ τε ὑπασπιστὰσ ἀναλαβὼν καὶ τοὺσ Ἀγριᾶνασ ἐπὶ Σιδῶνοσ ἐστάλη, ὡσ ἀθροίσων ἐκεῖ ὅσαι ἤδη ἦσαν αὐτῷ τριήρεισ, ὅτι ἀπορώτερα τὰ τῆσ πολιορκίασ ἐφαίνετο θαλασσοκρατούντων τῶν Τυρίων.

SEARCH

MENU NAVIGATION