Arrian, Anabasis, book 2, chapter 6

(아리아노스, Anabasis, book 2, chapter 6)

Ἔτι δὲ ἐν Μαλλῷ ὄντι αὐτῷ ἀγγέλλεται Δαρεῖον ἐν Σώχοισ ξὺν τῇ πάσῃ δυνάμει στρατοπεδεύειν. ὁ δὲ χῶροσ οὗτόσ ἐστι μὲν τῆσ Ἀσσυρίασ γῆσ, ἀπέχει δὲ τῶν πυλῶν τῶν Ἀσσυρίων ἐσ δύο μάλιστα σταθμούσ. ἔνθα δὴ ξυναγαγὼν τοὺσ ἑταίρουσ φράζει αὐτοῖσ τὰ ἐξηγγελμένα ὑπὲρ Δαρείου τε καὶ τῆσ στρατιᾶσ τῆσ Δαρείου. οἱ δὲ αὐτόθεν ὡσ εἶχεν ἄγειν ἐκέλευον. ὁ δὲ τότε μὲν ἐπαινέσασ αὐτοὺσ διέλυσε τὸν ξύλλογον, τῇ δὲ ὑστεραίᾳ προ[σ]ῆγεν ὡσ ἐπὶ Δαρεῖόν τε καὶ τοὺσ Πέρσασ.

δευτεραῖοσ δὲ ὑπερβαλὼν τὰσ πύλασ ἐστρατοπέδευσε πρὸσ Μυριάνδρῳ πόλει· καὶ τῆσ νυκτὸσ χειμὼν ἐπιγίγνεται σκληρὸσ καὶ ὕδωρ τε ἐξ οὐρανοῦ καὶ πνεῦμα βίαιον· τοῦτο κατέσχεν ἐν τῷ στρατοπέδῳ Ἀλέξανδρον. Δαρεῖοσ δὲ τέωσ μὲν ξὺν τῇ στρατιᾷ διέτριβεν, ἐπιλεξάμενοσ τῆσ Ἀσσυρίασ γῆσ πεδίον πάντῃ ἀναπεπταμένον καὶ τῷ τε πλήθει τῆσ στρατιᾶσ ἐπιτήδειον καὶ ἐνιππάσασθαι τῇ ἵππῳ ξύμφορον.

καὶ τοῦτο τὸ χωρίον ξυνεβούλευεν αὐτῷ μὴ ἀπολείπειν Ἀμύντασ ὁ Ἀντιόχου, ὁ παρὰ Ἀλεξάνδρου αὐτόμολοσ· εἶναι γὰρ τὴν εὐρυχωρίαν πρὸσ τοῦ πλήθουσ τε καὶ τῆσ σκευῆσ τῶν Περσῶν. καὶ ἔμενε Δαρεῖοσ. ὡσ δὲ ἀλεξάνδρῳ πολλὴ μὲν [ἡ] ἐν Ταρσῷ τριβὴ ἐπὶ τῇ νόσῳ ἐγίνετο, οὐκ ὀλίγη δὲ ἐν Σόλοισ, ἵνα ἔθυέ τε καὶ ἐπόμπευε, καὶ ἐπὶ τοὺσ ὀρεινοὺσ Κίλικασ διέτριψεν ἐξελάσασ, τοῦτο ἔσφηλεν Δαρεῖον τῆσ γνώμησ·

καὶ αὐτόσ τε, ὅ τί περ ἥδιστον ἦν δοξασθέν, ἐσ τοῦτο οὐκ ἀκουσίωσ ὑπήχθη καὶ ὑπὸ τῶν καθ̓ ἡδονὴν ξυνόντων τε καὶ ξυνεσομένων ἐπὶ κακῷ τοῖσ ἀεὶ βασιλεύουσιν ἐπαιρόμενοσ ἔγνω μηκέτι Ἀλέξανδρον ἐθέλειν προϊέναι τοῦ πρόσω, ἀλλ̓ ὀκνεῖν γὰρ πυνθανόμενον ὅτι αὐτὸσ προσάγοι· καταπατήσειν τε τῇ ἵππῳ τῶν Μακεδόνων τὴν στρατιὰν ἄλλοσ ἄλλοθεν αὐτῷ ἐπαίροντεσ ἔλεγον·

καίτοι γε Ἀμύντασ ἥξειν τε Ἀλέξανδρον ἰσχυρίζετο, ὅπου ἂν πύθηται Δαρεῖον ὄντα, καὶ αὐτοῦ προσμένειν ἐκέλευεν.

ἀλλὰ τὰ χείρω μᾶλλον, ὅτι καὶ ἐν τῷ παραυτίκα ἡδίω ἀκοῦσαι ἦν, ἔπειθε· καί τι καὶ δαιμόνιον τυχὸν ἦγεν αὐτὸν εἰσ ἐκεῖνον τὸν χῶρον, οὗ μήτε ἐκ τῆσ ἵππου πολλὴ ὠφέλεια αὐτῷ ἐγένετο, μήτε ἐκ τοῦ πλήθουσ αὐτοῦ τῶν τε ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀκοντίων τε καὶ τοξευμάτων, μηδὲ τὴν λαμπρότητα αὐτὴν τῆσ στρατιᾶσ ἐπιδεῖξαι ἠδυνήθη, ἀλλὰ Ἀλεξάνδρῳ τε καὶ τοῖσ ἀμφ̓ αὐτὸν εὐμαρῶσ τὴν νίκην παρέδωκεν. ἐχρῆν γὰρ ἤδη καὶ Πέρσασ πρὸσ Μακεδόνων ἀφαιρεθῆναι τῆσ Περσῶν ἀφῃρέθησαν, πρὸσ Μήδων δὲ ἔτι ἔμπροσθεν Ἀσσύριοι.

SEARCH

MENU NAVIGATION