Aristophanes, Acharnians, Parodos, trochees

(아리스토파네스, Acharnians, Parodos, trochees)

ἀλλὰ δεῖ ζητεῖν τὸν ἄνδρα καὶ βλέπειν βαλληνάδε καὶ διώκειν γῆν πρὸ γῆσ, ἑώσ ἂν εὑρεθῇ ποτέ· ὡσ ἐγὼ βάλλων ἐκεῖνον οὐκ ἂν ἐμπλῄμην λίθοισ. εὐφημεῖτε, εὐφημεῖτε. σῖγα πᾶσ. ἠκούσατ’ ἄνδρεσ ἆρα τῆσ εὐφημίασ; οὗτοσ αὐτόσ ἐστιν ὃν ζητοῦμεν. ἀλλὰ δεῦρο πᾶσ ἐκποδών· θύσων γὰρ ἁνὴρ ὡσ ἐοίκ’ ἐξέρχεται.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION