Aristotle, Rhetoric, Book 3, chapter 12 2:

(아리스토텔레스, 수사학, Book 3, chapter 12 2:)

ἔστι δὲ λέξισ γραφικὴ μὲν ἡ ἀκριβεστάτη, ἀγωνιστικὴ δὲ ἡ ὑποκριτικωτάτη ταύτησ δὲ δύο εἴδη· ἡ μὲν γὰρ ἠθικὴ ἡ δὲ παθητική· διὸ καὶ οἱ ὑποκριταὶ τὰ τοιαῦτα τῶν δραμάτων διώκουσι, καὶ οἱ ποιηταὶ τοὺσ τοιούτουσ. βαστάζονται δὲ οἱ ἀναγνωστικοί, οἱο͂ν Χαιρήμων ἀκριβὴσ γὰρ ὥσπερ λογογράφοσ, καὶ Λικύμνιοσ τῶν διθυραμβοποιῶν. καὶ παραβαλλόμενοι οἱ μὲν τῶν γραφέων <λόγοι> ἐν τοῖσ ἀγῶσι στενοὶ φαίνονται, οἱ δὲ τῶν ῥητόρων, εὖ λεχθέντεσ, ἰδιωτικοὶ ἐν ταῖσ χερσίν. αἴτιον δ’ ὅτι ἐν τῷ ἀγῶνι ἁρμόττει τὰ ὑποκριτικά· διὸ καὶ ἀφῃρημένησ τῆσ ὑποκρίσεωσ οὐ ποιοῦντα τὸ αὑτῶν ἔργον φαίνεται εὐήθη, οἱο͂ν τά τε ἀσύνδετα καὶ τὸ πολλάκισ τὸ αὐτὸ εἰπεῖν ἐν τῇ γραφικῇ ὀρθῶσ ἀποδοκιμάζεται, ἐν δὲ ἀγωνιστικῇ οὔ, καὶ οἱ ῥήτορεσ χρῶνται· ἔστι γὰρ ὑποκριτική.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION