Aristotle, Rhetoric, Book 3, chapter 12 1:

(아리스토텔레스, 수사학, Book 3, chapter 12 1:)

δεῖ δὲ μὴ λεληθέναι ὅτι ἄλλη ἑκάστῳ γένει ἁρμόττει λέξισ. οὐ γὰρ ἡ αὐτὴ γραφικὴ καὶ ἀγωνιστική, οὐδὲ δημηγορικὴ καὶ δικανική. ἄμφω δὲ ἀνάγκη εἰδέναι· τὸ μὲν γάρ ἐστιν ἑλληνίζειν ἐπίστασθαι, τὸ δὲ μὴ ἀναγκάζεσθαι κατασιωπᾶν ἄν τι βούληται μεταδοῦναι τοῖσ ἄλλοισ, ὅπερ πάσχουσιν οἱ μὴ ἐπιστάμενοι γράφειν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION