Aristotle, Politics, Book 8 126:

(아리스토텔레스, 정치학, Book 8 126:)

ἔστι δὲ καὶ ταῦτα ὡρισμένα ταῖσ ἡλικίαισ, οἱο͂ν τοῖσ ἀπειρηκόσι διὰ χρόνον οὐ ῥᾴδιον ᾄδειν τὰσ συντόνουσ ἁρμονίασ, ἀλλὰ τὰσ ἀνειμένασ ἡ φύσισ ὑποβάλλει τοῖσ τηλικούτοισ. διὸ καλῶσ ἐπιτιμῶσι καὶ τοῦτο Σωκράτει τῶν περὶ τὴν μουσικήν τινεσ, ὅτι τὰσ ἀνειμένασ ἁρμονίασ ἀποδοκιμάσειεν εἰσ τὴν παιδίαν, ὡσ μεθυστικὰσ λαμβάνων αὐτάσ, οὐ κατὰ τὴν τῆσ μέθησ δύναμιν, βακχευτικὸν γὰρ ἥ γε μέθη ποιεῖ μᾶλλον, ἀλλ’ ἀπειρηκυίασ.

상위

Aristotle (아리스토텔레스)

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION