Aristotle, Politics, Book 4 143:

(아리스토텔레스, 정치학, Book 4 143:)

ἔτι τὸ δύο τὰσ μεγίστασ ἀρχὰσ τὴν μὲν αἱρεῖσθαι τὸν δῆμον, τῆσ δὲ μετέχειν τοὺσ μὲν γὰρ γέροντασ αἱροῦνται, τῆσ δ’ ἐφορείασ μετέχουσιν·

상위

Aristotle (아리스토텔레스)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION