Aristotle, Parabasis, antistrophe

(아리스토텔레스, Parabasis, antistrophe)

Ὦ πολιοῦχε Παλλάσ, ὦ τῆσ ἱερωτάτησ ἁπασῶν πολέμῳ τε καὶ ποιηταῖσ δυνάμει θ’ ὑπερφερούσησ μεδέουσα χώρασ, δεῦρ’ ἀφικοῦ λαβοῦσα τὴν ἐν στρατιαῖσ τε καὶ μάχαισ ἡμετέραν ξυνεργὸν Νίκην, ἣ χορικῶν ἐστιν ἑταίρα τοῖσ τ’ ἐχθροῖσι μεθ’ ἡμῶν στασιάζει. νῦν οὖν δεῦρο φάνηθι· δεῖ γὰρ τοῖσ ἀνδράσι τοῖσδε πάσῃ τέχνῃ πορίσαι σε νίκην εἴπερ ποτὲ καὶ νῦν.

SEARCH

MENU NAVIGATION