Aristides, Aelius, Orationes, συμμαχικὸσ β πρὸσ Θηβαίουσ περὶ τῆσ συμμαχίας 8:

(아리스티데스, 아일리오스, 연설, συμμαχικὸσ β πρὸσ Θηβαίουσ περὶ τῆσ συμμαχίας 8:)

εἰ μὲν γὰρ ὀρθῶσ ἐκεῖνα πέπρακται, τί κατηγοροῦσιν; εἰ δ’ ἡμάρτηται, τί οὐ τὰ βελτίω νῦν, ἐπειδή γ’ ἔξεστι, προαιρούμεθα; ὥσπερ γὰρ ἐκεῖνα ἐπιτιμήσεωσ ἄξια, οὕτω τά γ’ ἐναντία τοῦ κρείττονόσ ἐστι λόγου. ἡγοῦμαι δὲ νοῦν ἐχόντων εἶναι ὅσα μὲν τῶν ὑπαρχόντων καλῶσ ἔχει, ταῦτα καὶ πρὸσ τὸ λοιπὸν ἀξιοῦν μιμεῖσθαι καὶ τηρεῖν ὡσ οἱο͂́ν τε δι’ ἀσφαλείασ, ἃ δ’ οὐδ’ ὅλωσ πεπρᾶχθαι προσῆκε, τούτοισ ὡσ ἥκιστ’ ἀκολουθεῖν. οὐ γὰρ ἐπεξαμαρτάνειν ἦν ἄρα πάντων ἄριστον, ἀλλ’ ἐξ ἀρχῆσ τὰ δέοντα βουλεύεσθαι, τούτων δ’ ἀμφοτέρων μέσον ἂν ἁμάρτημά τι συμβῇ, μεταγνῶναι. καὶ μὴν εἰ μὲν ὥσπερ ἡμῖν πρὸσ ὑμᾶσ, οὕτω καὶ ὑμῖν εἰσ ἡμᾶσ πέπρακταί τινα δυσχερῆ, τί μᾶλλον ἡμῶν ἢ ὑμῶν ταῦτα κατηγορήκασιν; εἰ δ’ οὐδὲν πώποτ’ εἰσ ἡμᾶσ ἡμάρτετε, τοῦ χάριν νῦν ἀξιώσετε πρῶτον, ἐν ᾧ καὶ τὰ ὑμέτερ’ αὐτῶν συμπροήσεσθε; θαυμάζω δ’ εἰ παρ’ αὐτὰ μὲν τὰ ἐγκλήματα καὶ τὰ μέγιστα τῶν ἐναντιωμάτων ἡμεῖσ τε παρ’ ὑμᾶσ ἦμεν καὶ ὑμεῖσ ἡμῖν ἐπεκέχρησθε, ἐπεὶ δ’ ἐκεῖνά τε τῷ χρόνῳ κεκούφισται καὶ ταῦτ’ ἐπ’ ἐκείνοισ γεγένηται, εἶτ’ ἐξ ἀρχῆσ ἀγανακτήσομεν, καὶ χωρὶσ μὲν παραδείγματοσ σωφρονεῖν ἐπιστησόμεθα, τοσούτων δ’ ὑπαρχόντων οὐδὲν βελτίουσ ἐσόμεθα. ἀλλ’ εἰ μέν τισ τοῖσ ἑτέρων παραδείγμασιν ἐχρῆτο ὑπὲρ σωτηρίασ, ᾤμεθ’ ἂν δεῖν προσέχειν, παρ’ ἡμῶν δ’ αὐτῶν ἔχοντεσ τοσαῦτα πῶσ οὐ δεινὸν εἰ μὴ χρησόμεθα; καὶ μὴν εἰ μὲν ὅλωσ οὐδενὸσ δεῖ μεμνῆσθαι, τοῦ χάριν ταῦτ’ ἀνακινοῦσιν; εἰ δ’ ὀρθῶσ ἔχει, μνημονεύειν ἄμεινον τῶν ἐπὶ σωτηρίᾳ καὶ μὴ τὰ βελτίω παρέντασ ἑκόντασ ἔχεσθαι τῶν χειρόνων. ἡγοῦμαι δ’ εἰ πάντα τἀναντιώτατα ἡμῖν ἐπέπρακτο πρὸσ ἀλλήλουσ, ἀφ’ οὗ τὰσ πόλεισ οἰκοῦμεν, καὶ πάντα πρὸσ Φίλιππον ὑπῆρχεν οἰκειόταθ’ ὑμῖν ἄχρι τούτου, τήν γε παροῦσαν ἡμέραν εἰκότωσ ἂν ἅπαντα μεταστῆσαι. ὁ μὲν γὰρ ἐφέστηκεν ὑμῖν τελευταῖα ταῦτα κελεύων βουλεύσασθαι, ἡμεῖσ δ’ ἥκομεν συνδιαλύσοντεσ ἅπαντα τὸν κίνδυνον. ὥστ’ εἴπερ ἔδει καὶ μνησικακεῖν, ἐκεῖνόσ γ’ οὐκ εἰά. ἡδέωσ δ’ ἂν ἐροίμην τοὺσ τἀναντία πρεσβευομένουσ, πότερον ἀπὸ τοῦ μέλλοντοσ χρόνου ταῦτ’ ἀξιοῦσι κριθῆναι, ἢ τοῦ παρελθόντοσ.

상위

Aristides, Aelius (아리스티데스, 아일리오스)

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION