Aristides, Aelius, Orationes, Συμμαχικὸσ α# 10:

(아리스티데스, 아일리오스, 연설, Συμμαχικὸσ α# 10:)

καὶ πάλιν τῆσ εἰρήνησ γενομένησ τῆσ ἐπὶ Ἀνταλκίδου, καὶ Φοιβίδου τὴν Καδμείαν καταλαβόντοσ, τήν τε φυγὴν ἐδεχόμεθα καὶ ἐπειδὴ τῶν ὅπλων ἔδει, παρῆμεν πανδημεὶ, καὶ οὐκ ἔφθημεν ἐλθόντεσ, καὶ Λακεδαιμονίουσ ὑποσπόνδουσ ἀπηλλάξαμεν, καὶ μυρία ἄν τισ ἔχοι λέγειν, ὡσ ἀγαθὴ τύχη πεφύκασιν αἱ πόλεισ ἀλλήλαισ. οὐ τοίνυν μόνον πόλει πρὸσ πόλιν ἡμῖν πλεῖστα ὑπάρχει πρὸσ ἀλλήλουσ, ἀλλὰ καὶ τῶν ἰδίων φιλιῶν τὰσ παρ’ ὑμῶν τε καὶ ἡμῶν ἰσχυροτάτασ εἶναι συμβέβηκε. τί γὰρ ἐνδοξότερον τῆσ Ἡρακλέουσ καὶ Θησέωσ ἑταιρίασ, ἢ τί μᾶλλον τοῖσ Ἕλλησιν ἐν καιρῷ; οἳ σκευήν τε τὴν αὐτὴν ἐφόρησαν καὶ ταὐτὰ γνόντεσ ἡμέρουν τὴν γῆν. καὶ ὅτε τοίνυν Ἡρακλεῖ φίλου ἐδέησε, Θησεὺσ αὐτὸν Ἀθήναζε ἀγαγὼν ἀνακτᾶται. ὡσ ἔδει γε, ὦ Ζεῦ καὶ Πόσειδον καὶ πάντεσ θεοὶ, νῦν ὡσ ἀληθῶσ, νῦν τῆσ ἐκείνων συστάσεωσ καὶ μελέτησ καὶ φιλοτιμίασ. οἶμαι γὰρ οὔτε τὴν ἐπ’ Ἀμαζόνασ στρατείαν οὔτ’ ἄλλον οὐδένα ἂν αὐτοὺσ προελέσθαι πόλεμον, πρὶν μίαν ταυτηνὶ κεφαλὴν κοινῇ συνεξελεῖν, ἧσ οὔτε Ἰσθμὸσ ἀπείρατοσ οὔτε ἔθνοσ οὐδὲν, ἀλλὰ καὶ γῆ καὶ θάλαττα ἐπιλείπει λῃστευομένη. νῦν τοίνυν ἐκεῖνοι μὲν ἀθλοθέται τοῦ πολέμου, ἀγωνισταὶ δ’ ἡμεῖσ ἐξ ἁπάντων προὐκρίθημεν. τί οὖν οὐ μιμούμεθα τοὺσ ἀρχηγέτασ; καλὴν μὲν οὖν, ὦ ἄνδρεσ Θηβαῖοι, κἀκείνην κοινωνίαν συνέστημεν, ἧσ μικρῷ πρόσθεν ἐμνήσθην, ἡνίκα Λακεδαιμονίουσ γῆσ καὶ θαλάττησ ἄρχοντασ οὐ κατεδείσαμεν· οὐ μὴν ἐγένετο ἡμέρα τῆσ ἐπιούσησ ταύτησ ἀναγκαιοτέρα οὐδὲ καιρὸσ ἀμείνων οὐδ’ ἐν ᾧ μᾶλλον ἔδει συστῆναι καὶ πόλεισ καὶ ἡρ́ωασ καὶ θεοὺσ αὐτούσ. ἀνὴρ ὑβριστὴσ ἐκ τοῦ βαράθρου τῆσ γῆσ ὁρμώμενοσ κακῇ μοίρᾳ τῶν Ἑλλήνων, μᾶλλον δ’ αὑτοῦ τραφεὶσ, κωμάζει συχνὸν ἤδη χρόνον οὐ φορητὰ, πόλεισ ἀναιρῶν, πολιτείασ μετατιθεὶσ, φυγὰσ ἐναλλάττων, ἐμβατεύων εἰσ τὰ τῶν Ἑλλήνων πράγματα, ὥσπερ εἰληφὼσ ὑπερήμερον τὴν Ἑλλάδα, κωλύει δ’ οὐδεὶσ οὐδὲ κινεῖται, ἀλλ’ ὥσπερ ἄνω καταρρακτῶν ἢ περὶ τὴν ἐρυθρὰν τούτων γιγνομένων, ἢ πρὸσ ἅπαντασ ἀνθρώπουσ μᾶλλον ἢ πρὸσ ἡμᾶσ ὄντων, ὕπνοσ θαυμαστὸσ ἅπασι καὶ ῥᾳθυμία κατακέχυται, καὶ καθάπερ τὰ ἐν ταῖσ ἱστορίαισ παράδοξα οὕτωσ ἀκούομεν, θαυμάζοντεσ τὰ γιγνόμενα, οὐχ ὅπωσ παύσεται ζητοῦντεσ·

상위

Aristides, Aelius (아리스티데스, 아일리오스)

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION