Aristides, Aelius, Orationes, Ιἑροὶ λόγοι ε# 7:

(아리스티데스, 아일리오스, 연설, Ιἑροὶ λόγοι ε# 7:)

καὶ πάμπολυ δὴ τῶν ἄλλων ἀποσπάσασ ἦγον εἰσ τὸ ἱερὸν, μεθ’ ἑνὸσ ἀκολούθου σταδίουσ οὐκ ἔλαττον ἢ τριακοσίουσ διαδραμών. καὶ ἦν μὲν τῆσ ὡρ́ασ τὸ μετὰ λύχνουσ τοὺσ ἱερούσ· ἐν ὅσῳ δὲ τούσ τε ὑπολειφθέντασ ἐπανέμενον καὶ καταγωγὴ ἐπορίζετο, διέτριψα τούσ τε νεὼσ περιιὼν ὡσ εἶχον ἐκ τῆσ ὁδοῦ καὶ βαδίζων ἄνω καὶ κάτω περὶ τὸ ἱερόν. ἤδη δὲ βαθείασ ἑσπέρασ εὐπορήσασ ὑπηρετῶν, αὐτόθι λουσάμενοσ ὑπὸ λαμπτῆροσ ἀπὸ μικρᾶσ πάνυ τροφῆσ ἀνεπαυόμην. καὶ μὴν τά γε ἄλλα σαφῶσ ἐγίγνετο σὺν θεῷ σπουδῇ τῶν ἀνθρώπων, καὶ σύνοδοι κατὰ τοὺσ λόγουσ καὶ δέοσ μὴ θᾶττον ἀπαλλαγείημεν. ταυτὰ δὲ ταῦτα καὶ ὕστερον ὡσ ἐν τῇ Σμύρνῃ ἐγενόμεθα. μᾶλλον δὲ καὶ πρὶν εἰσελθεῖν εἰσ τὴν πόλιν ἦσαν οἱ κατὰ τὴν φήμην ἀπαντῶντεσ, καὶ τῶν τε νέων οἱ γνωριμώτατοι σφᾶσ αὐτοὺσ ἐδίδοσαν καὶ τύποσ τισ ἤδη τεταγμένοσ διατριβῆσ ἦν, καὶ διὰ πάντων ἡ κλῆσισ ἠκριβοῦτο. Αἰγυπτίου δέ τινοσ ἀνθρωπίσκου περὶ τὸν χρόνον τοῦτον εἰσκωμάσαντοσ εἰσ τὴν πόλιν καὶ τῶν τε βουλευτῶν ἔστιν οὓσ διαφθείραντοσ καί τισι τῶν πολλῶν καὶ ἰδιωτῶν δόξαν παραστήσαντοσ ὅτι καὶ πολιτεύσοιτο καὶ φιλοτιμίασ θαυμαστὰσ οἱάσ φιλοτιμήσοιτο ἀπὸ χρημάτων, εἰσ τὸ θέατρον εἰσπηδῶντοσ ὅπωσ τύχοι, καὶ τοιαύτησ αἰσχύνησ κατεχούσησ τὴν πόλιν, ᾔδειν μὲν οὐδ’ ὁτιοῦν τούτων ἐγὼ ἀλλ’ ἢ ὀψέ ποτε ἤκουσα, ἅτε καὶ κατ’ οἰκίαν τὰσ συνουσίασ πρὸσ τοὺσ ἐπιτηδείουσ ποιούμενοσ. ἄρτι δ’ αὐτοῦ παριέναι μέλλοντοσ εἰσ τὸ ᾠδεῖον τὸ πρὸσ τῷ λιμένι καὶ διατριβὴν αὐτόθι καθισταμένου, εἴτε δὴ κατὰ ψήφισμα εἴτε καὶ οὐκ οἶδ’ ὅπη, ἐμοὶ δ’ ὄναρ γίγνεται. ἐδόκουν τοῦτο μὲν τὸν ἥλιον ἐκ τῆσ ἀγορᾶσ ἰδεῖν ἀνίσχοντα, τοῦτο δὲ ἀνὰ στόμα ἔχειν Ἀριστείδησ μελετήσεται τήμερον ἐν τῷ βουλευτηρίῳ ὡρ́ασ τετάρτησ. ταῦτα φθεγγόμενοσ καὶ τούτων ἀκούων ἀφυπνιζόμην, ὥστε διεσκόπουν εἴτ’ ὄναρ εἰή εἴθ’ ὕπαρ.

상위

Aristides, Aelius (아리스티데스, 아일리오스)

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION