Aristides, Aelius, Orationes, Ιἑροὶ λόγοι β# 15:

(아리스티데스, 아일리오스, 연설, Ιἑροὶ λόγοι β# 15:)

τοῦ τε ἄσθματοσ περὶ τὸ στῆθοσ ᾐσθόμην τότε πρῶτον καὶ πυρετοὶ κατέλαβον ἰσχυροὶ καὶ ἄλλα ἀμύθητα· καὶ ἐκείμην ἐν Δέσσῃ πρὸσ τῷ καταρράκτῃ, καὶ μόλισ ἡμέρᾳ ἑκατοστῇ ὕστερον ᾗ ἐκινήθην οἴκοθεν ἐν Ῥώμῃ γίγνομαι. καὶ μετ’ οὐ πολὺ τὰ σπλάγχνα ᾠδήκει καὶ τὰ νεῦρα κατέψυκτο καὶ φρίκη διέθει διὰ παντὸσ τοῦ σώματοσ καὶ τὸ πνεῦμα ἀπεκέκλειτο. καὶ οἱ ἰατροὶ καθάρσεισ προσῆγον καὶ πιὼν ἐλατήριον εἰσ δύο ἡμέρασ ἐκαθαιρόμην, ἑώσ εἰσ αἷμα ἀπέσκηψε. καὶ πυρετοὶ κατέλαβον καὶ πάντ’ ἦν ἄπορα ἤδη καὶ σωτηρίασ οὐδ’ ἡτισοῦν ἐλπίσ. καὶ τέλοσ οἱ ἰατροὶ κατέτεμνον ἐκ τοῦ στήθουσ ἀρξάμενοι πάντα ἑξῆσ ἄχρι πρὸσ τὴν κύστιν κάτω· καὶ ὡσ ἀνθήψαντο αἱ σικύαι, παντάπασι τὸ πνεῦμα ἀπελήφθη, καὶ διῆλθεν ὀδύνη ναρκώδησ καὶ ἄποροσ φέρειν, καὶ πάντα αἵματι ἐπέφυρτο καὶ γίγνομαι ὑπεραλγεινόσ. καὶ τῶν σπλάγχνων ᾐσθανόμην οἱο͂ν ψυχρῶν τε καὶ ἐκκρεμαμένων, καὶ τὸ τῆσ ἀμηχανίασ τῆσ περὶ τὴν ἀναπνοὴν ἐπετάθη. καὶ τί χρὴ ποιεῖν οὐκ ἦν, καὶ γὰρ σῖτον αἱρουμένῳ καὶ διαλεγομένῳ μεταξὺ προσίστατο καὶ ἔδει πεπνῖχθαι δοκεῖν. καὶ ἡ ἄλλη τοῦ σώματοσ ἀσθένεια κατὰ λόγον τούτων ἦν. φάρμακα δὲ θήρειά τε καὶ ἄλλα παντοῖα τηνάλλωσ ἐδίδοτο. ἐδόκει δὴ χρῆναι κομίζεσθαι οἴκαδε, εἴ πωσ εἰή διαρκέσαι. κατὰ γῆν μὲν οὖν ἄπορον ἦν, οὐ γὰρ ἔφερε τὸ σῶμα τὸν σεισμόν· πλῷ δὲ ἐπεχειροῦμεν. τῶν δ’ ὑποζυγίων τὰ μὲν ὑπὸ τῶν χειμώνων ἐτεθνήκει, τὰ δὲ περιόντα ἀπεδιδόμεθα. καὶ συμβαίνει τισ Ὀδύσσεια, εὐθὺσ μὲν ἐν τῷ Τυρρηνικῷ πελάγει ζάλη καὶ ζόφοσ καὶ λὶψ καὶ ταραχὴ τῆσ θαλάττησ ἀκατάσχετοσ, καὶ ὁ κυβερνήτησ μεθῆκε τοὺσ οἰάκασ, καὶ ὁ ναύκληροσ καὶ οἱ ναῦται σποδὸν καταχεάμενοι σφᾶσ τε αὐτοὺσ ἀπῴμωζον καὶ τὸ πλοῖον. ἡ δὲ ἐπεισέρρει πολλὴ κατὰ πρῷραν καὶ κατὰ πρύμναν ἡ θάλαττα, καὶ κατεκλυζόμην τῷ τε ἀνέμῳ καὶ τοῖσ κύμασι, καὶ ταῦτα ἐγίγνετο ἡμέραν καὶ νύκτα. μέσαι νύκτεσ σχεδὸν ἦσαν, ἡνίκα πρὸσ τὴν Πελωρίδα ἄκραν τῆσ Σικελίασ προσηνέχθημεν.

상위

Aristides, Aelius (아리스티데스, 아일리오스)

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION