Aristides, Aelius, Orationes, Ιἑροὶ λόγοι β# 11:

(아리스티데스, 아일리오스, 연설, Ιἑροὶ λόγοι β# 11:)

καὶ τὰ μὲν τῆσ προρρήσεωσ τῆσ περὶ τῶν ἐτῶν καὶ τῆσ ὕστερον ἀσθενείασ εἰσ τοῦτο συμβάσησ καὶ τῶν περὶ ταῦτα ἐπιφανειῶν οὕτωσ ἔσχεν. ἁρμόττοι δ’ ἂν ἴσωσ περὶ τῶν λουτρῶν ἤδη λέγειν, οἷσ διήγαγεν ἡμᾶσ, ἐπειδὴ καὶ τὸ ἐξ ἀρχῆσ ἅμα τῇ προρρήσει τὸ λουτρὸν ἐπέταξε τὸ ἐν τῷ ποταμῷ. ἦσαν οἱ κατάρροι καὶ ἡ περὶ τὴν ὑπερώαν ἀπορία καὶ πάντα πάχνησ ἦν πλέα καὶ πυρὸσ, καὶ ἡ τοῦ στομάχου κάκωσισ ἤκμαζε καὶ ἄλλα πολλὰ καὶ παντοῖα, καὶ κατεκεκλείμην θέρουσ ὡρ́ᾳ. καὶ ἐγίγνετο ταῦτα ἐν Περγάμῳ ἐν τῷ τοῦ νεωκόρου τοῦ Ἀσκληπιακοῦ. πρῶτον μὲν οὖν ἐπέταξεν αἷμα ἀφελεῖν ἀπ’ ἀγκῶνοσ καὶ προσέθηκεν, ὅσα ἐγὼ μέμνημαι, λίτρασ εἴκοσι καὶ ἑκατόν· τὸ δ’ ἦν ἄρα δηλοῦν ὡσ οὐκ ὀλίγων δεήσοι τῶν φλεβοτομιῶν, ἐφάνη δ’ ἐκ τῶν ὕστερον. οἵ τε γὰρ νεωκόροι ἐν τούτῳ ὄντεσ ἡλικίασ καὶ πάντεσ οἱ περὶ τὸν θεὸν θεραπευταὶ καὶ τάξεισ ἔχοντεσ ὡμολόγουν ἀεὶ δή ποτε μηδένα πω τῶν πάντων συνειδέναι τοσαῦτα τμηθέντα, πλήν γε Ἰσχύρωνοσ, εἶναι δ’ ἐν τοῖσ παράδοξον τό γ’ ἐκείνου, ἀλλὰ καὶ ὣσ ὑπερβάλλειν τὸ καθ’ ἡμᾶσ ἄνευ τῶν ἄλλων παραδόξων, ἃ προσῆν ταῖσ φλεβοτομίαισ, οἱο͂́ν περ οὖν καὶ τότε εὐθέωσ συνέβη. μιᾷ μὲν γὰρ, οἶμαι, ὕστερον ἡμέρᾳ ἢ δυοῖν γε ἐκέλευσε πάλιν ἐκ τοῦ μετώπου ἀφελεῖν, καί τινι τῶν ἐκ τῆσ Ῥωμαίων βουλῆσ παρεδρεύοντι καὶ αὐτῷ ταυτὸν τοῦτο ἐκέλευσεν, ἐπισημηνάμενοσ ὅτι καὶ Ἀριστείδῃ προστέτακται ‐ Σηδᾶτοσ ὄνομα αὐτῷ, βέλτιστοσ ἀνδρῶν, ὃσ ἐμοὶ ταῦτα αὐτὸσ διηγεῖτο ‐ ἐν μέσῳ δὲ τούτων τῶν φλεβοτομιῶν προστάττει μοι τὸ λουτρὸν τὸ ἐν τῷ Καί̈κῳ, καὶ ἔδει τὰ ἔρια ἀπορρίψαντα ὁδοιπορεῖν καὶ λοῦσθαι· ὄψεσθαι δὲ καὶ ἵππον λούμενον καὶ τὸν νεωκόρον ἑστῶτα ἐπὶ τῆσ ὄχθησ τὸν Ἀσκληπιακόν. ταῦτα προείρητο καὶ ταῦτα ἐγίγνετο. ἔτι μὲν προσιὼν τῷ ποταμῷ τὸν ἵππον ὁρῶ λούμενον. λουμένου δέ μου παρῆν ὁ νεωκόροσ καὶ ἑστὼσ ἐπὶ τῆσ ὄχθησ ἑώρα. ἡ δὲ ἐπὶ τούτῳ κουφότησ καὶ ἀναψυχὴ θεῷ μὲν καὶ μάλα ῥᾳδία γνῶναι, ἀνθρώπῳ δὲ ἢ νῷ λαβεῖν ἢ ἐνδείξασθαι λόγῳ οὐ πάνυ ῥᾴδιον.

상위

Aristides, Aelius (아리스티데스, 아일리오스)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION