Aristides, Aelius, Orationes, Ιἑροὶ λόγοι β# 5:

(아리스티데스, 아일리오스, 연설, Ιἑροὶ λόγοι β# 5:)

ἐν τούτῳ τῷ σχήματι στὰσ ἔμπροσθεν τῆσ εὐνῆσ προβαλὼν τοὺσ δακτύλουσ καὶ χρόνουσ τινὰσ συλλογισάμενοσ, ἔχεισ, ἔφη, δέκα ἔτη παρ’ ἐμοῦ καὶ τρία παρὰ τοῦ Σαράπιδοσ ‐ καὶ ἅμα τὰ τρία καὶ δέκα ὡσ ἑπτακαίδεκα ἐφάνη τῇ θέσει τῶν δακτύλων ‐ ταῦτα δὲ εἶναι οὐκ ὄναρ, ἀλλ’ ὕπαρ, εἴσεσθαι δὲ καὶ αὐτόν. καὶ ἅμα κελεύει καταβάντα εἰσ τὸν ποταμὸν τὸν πρὸ τῆσ πόλεωσ ῥέοντα λούσασθαι, ἡγήσεσθαι δὲ τῆσ ὁδοῦ παῖδα ἄνηβον, καὶ δείκνυσι τὸν παῖδα. καὶ τὰ μὲν κεφάλαια τῆσ ἐπιφανείασ ταῦτά ἐστιν, ὡσ ἀντὶ τοῦ παντόσ γ’ ἂν ἐποιησάμην καὶ καθ’ ἕκαστα δύνασθαι δι’ ἀκριβείασ διεξελθεῖν. ἦν δὲ καὶ δὴ μέσοσ χειμὼν καὶ βορέασ μέγασ καὶ κρυμὸσ, καὶ αἱ ψηφῖδεσ οὕτωσ ὑπὸ τοῦ πάγου πρὸσ ἀλλήλασ ἐδέδεντο ὥστε ἐοικέναι κρυστάλλῳ συνεχεῖ, καὶ τὸ ὕδωρ οἱο͂ν εἰκὸσ ἐν τοιούτῳ ἀέρι. ἐπεὶ δ’ ἐξηγγέλθη τὰ τῆσ ἐπιφανείασ, παρέπεμπον ἡμᾶσ οἱ φίλοι, καὶ τῶν ἰατρῶν οἵ τε δὴ συνήθεισ καὶ ἄλλοι οἱ μὲν ὡσ ἀγωνιῶντεσ, οἱ δὲ καὶ τῆσ ἱστορίασ ἕνεκα· ἐπεγένετο δὲ καὶ ἄλλοσ ὄχλοσ συχνὸσ, καὶ γάρ τισ καὶ διάδοσισ ἔτυχεν ἔξω πυλῶν οὖσα καὶ πάντ’ ἦν κάτοπτα ἀπὸ τῆσ γεφύρασ. ἦν δέ τισ Ἡρακλέων ἰατρὸσ, ἑταῖροσ ἡμέτεροσ, ὃσ πρὸσ ἐμὲ ὡμολόγησε τῇ ὑστεραίᾳ ἦ μὴν πεπεικὼσ αὑτὸν ἰέναι, ὡσ εἰ τὰ κράτιστα πράξαιμι, ὀπισθοτόνῳ συνέξομαι, ἤ τῳ ἄλλῳ τοιούτῳ. ὡσ δὴ ἐγενόμεθα ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ, οὐδὲν ἔδει τοῦ παρακελευσομένου, ἀλλ’ ἔτι τῆσ θέρμησ τῆσ ἐκ τῆσ ὄψεωσ τοῦ θεοῦ μεστὸσ ὢν ἀπορρίψασ τὰ ἱμάτια οὐδ’ ἀνατρίψασθαι δεηθεὶσ, ἱέμαι οὗ τοῦ ποταμοῦ τὸ βαθύτατον ἦν. ἔπειθ’ ὥσπερ ἐν κολυμβήθρᾳ καὶ μάλα ἠπίου καὶ κεκραμένου ὕδατοσ ἐχρώμην διατριβῇ, ἐννέων τε καὶ ἀνακλύζων ἐμαυτὸν πάντη. ὡσ δ’ ἐξέβην, ὅτε δὴ χρὼσ πᾶσ ἤνθει καὶ τὸ σῶμα πάντη κοῦφον ἦν, καὶ βοὴ πολλὴ τῶν τε παρόντων καὶ ἐπιόντων, τὸ πολυύμνητον δὴ τοῦτο βοώντων, μέγασ ὁ Ἀσκληπιόσ. καὶ τὰ ἀπὸ τούτου τίσ ἂν ἐνδείξασθαι δυνηθείη; ἅπαν γὰρ τὸ λοιπὸν τῆσ ἡμέρασ καὶ τῆσ νυκτὸσ τὸ εἰσ εὐνὴν διεσωσάμην τὴν ἐπὶ τῷ λουτρῷ σχέσιν, καὶ οὔτε τι ξηροτέρου οὔτε ὑγροτέρου τοῦ σώματοσ ᾐσθόμην, οὐ τῆσ θέρμησ ἀνῆκεν οὐδὲν, οὐ προσεγένετο, οὐδ’ αὖ τοιοῦτον ἡ θέρμη ἦν, οἱο͂ν ἄν τῳ καὶ ἀπ’ ἀνθρωπίνησ μηχανῆσ ὑπάρξειεν, ἀλλά τισ ἦν ἀλέα διηνεκὴσ, δύναμιν φέρουσα ἴσην διὰ παντὸσ τοῦ σώματόσ τε καὶ τοῦ χρόνου.

상위

Aristides, Aelius (아리스티데스, 아일리오스)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION