Aristides, Aelius, Orationes, Ἐλευσίνιος 4:

(아리스티데스, 아일리오스, 연설, Ἐλευσίνιος 4:)

μόνον τοίνυν καὶ ὑπόμνημα τῆσ παλαιᾶσ εὐδαιμονίασ ἅμα καὶ σεμνότητοσ ἐλείπετο τοῦτο τῇ τε πόλει καὶ τῇ Ἑλλάδι. ναυμαχίαι μὲν γὰρ καὶ πεζομαχίαι καὶ νόμοι καὶ πολιτεῖαι καὶ φρονήματα καὶ φωναὶ καὶ πάνθ’ ὡσ εἰπεῖν ἐπέλιπεν, ἀντεῖχε δὲ τὰ μυστήρια. πανηγύρεισ τοίνυν αἱ μὲν ἄλλαι δι’ ἔτουσ πέμπτου καὶ τρίτου πληροῦνται, μόνη δὲ ἡ τῶν μυστηρίων παντὸσ ἔτουσ ἐνίκησεν εἶναι. τὸ δὲ δὴ μέγιστον καὶ θειότατον, μόνην γὰρ ταύτην πανηγύρεων εἷσ οἶκοσ συλλαβὼν εἶχε, καὶ ταυτὸν ἦν τῆσ τε πόλεωσ πλήρωμα καὶ τοῦ Ἐλευσινίου. πλάσματα τοίνυν καὶ γραφὰσ καὶ τὸν κύκλῳ κόσμον τοῦτον τίσ ἂν οὐχὶ καὶ ἐν ταῖσ τριόδοισ ὁρῶν ἐγανώθη, μή τί γε δὴ ἐν προσθήκῃ τῶν σεμνοτέρων εἶδεν; ἀλλὰ μὴν τό γε κέρδοσ τῆσ πανηγύρεωσ οὐχ ὅσον ἡ παροῦσα εὐθυμία οὐδ’ αἱ τῶν ἐκ τοῦ πρότερον χρόνου δυσκολιῶν λύσεισ καὶ ἀπαλλαγαὶ, ἀλλὰ καὶ περὶ τῆσ τελευτῆσ ἡδίουσ ἔχειν τὰσ ἐλπίδασ ὡσ ἄμεινον διάξοντασ, καὶ οὐκ ἐν σκότῳ τε καὶ βορβόρῳ κεισομένουσ, ἃ δὴ τοὺσ ἀμυήτουσ ἀναμένειν. ταῦτα μὲν δὴ μέχρι τῆσ σχετλίασ ἡμέρασ· ἃ δὲ νῦν ὁρᾶν τε καὶ ὑμνεῖν ὁ δαίμων παρέδωκε τίσ θρῆνοσ Ἀργεῖοσ, τίνεσ Αἰγυπτίων ἢ Φρυγῶν ᾠδοὶ συμμετρήσονται; τίσ Ἐλευσίνιοσ Αἰσχύλοσ πρὸσ χορὸν ᾄσεται; ποίασ Ναυπλίου πάγασ ὑποπύρουσ, ὡσ ἔφη Σοφοκλῆσ, ἄξιον τῇ πυρκαϊᾷ ταύτῃ παραβαλεῖν; ὦ δᾷδεσ, ὑφ’ οἱών ἀνδρῶν ἀπέσβητε. ὦ δεινὴ καὶ ἀφεγγὴσ ἡμέρα, ἣ τὰσ φωσφόρουσ νύκτασ ἐξεῖλεσ. ὦ πῦρ οἱο͂ν ὤφθησ Ἐλευσῖνι, οἱο͂ν ἀνθ’ οἱού. ὦ νεφέλη καὶ σκοτόμαινα, ἣ νῦν ἐπέχεισ τὴν Ἑλλάδα. ὦ Δήμητερ, ἣ πάλαι μὲν αὐτόθι τὴν κόρην εὑρ͂εσ, νῦν δέ σοι ζητεῖν ὁ νεὼσ λείπεται. καὶ δὴ προσάγει μὲν, ὦ γῆ καὶ θεοὶ, τὰ μυστήρια. Βοηδρομιὼν δὲ οὗτοσ ἑτέρασ τὰ νῦν δεῖται βοῆσ, οὐχ οἱάσ ὅτε Ιὤν Ἀθήναζε ἐβοήθησεν. ὦ πρόρρησισ, ὦ τῶν ἱερῶν ἡμερῶν καὶ νυκτῶν κατάλογοσ, εἰσ οἱάν ἡμέραν ἐτελευτήσατε.

상위

Aristides, Aelius (아리스티데스, 아일리오스)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION