Aristides, Aelius, Orationes, Σμυρναϊκὸσ πολιτικός 4:

(아리스티데스, 아일리오스, 연설, Σμυρναϊκὸσ πολιτικός 4:)

ἕλκει γὰρ ἐφ’ ἑαυτὸ ἕκαστον ὥσπερ ἐν ὁρ́μῳ ποικίλῳ. κατιόντα δὲ ἀπὸ τῆσ ἀκροπόλεωσ τὰ ἑῷα ἐκδέχεται, ναῶν τε ὁ κάλλιστοσ αὖθισ τῆσ εἰληχυίασ θεοῦ τὴν πόλιν, καὶ τὰ ἐπὶ τούτοισ ἔργον καὶ πρεσβύτῃ μνησθῆναι κοσμίωσ. πάντα γὰρ ἤδη μέχρι τῆσ παραλίασ καταλάμπεται γυμνασίοισ, ἀγοραῖσ, θεάτροισ, περιβόλοισ, λιμέσι, κάλλεσιν αὐτοφυέσι καὶ χειροποιήτοισ ἁμιλλωμένοισ. ἀργὸν δὲ οὐδέν ἐστι θεάματοσ οὐδὲ χρείασ. λουτρὰ μέν γε τοσαῦτα ὥστε ἀπορήσαισ ἂν οὗ λούσαιο, δρόμοι δὲ ἁπάσησ ἰδέασ, οἱ μὲν ἐν βάθει τῆσ πόλεωσ, οἱ δ’ ἐπὶ τέρμασιν, ἄλλοσ ἄλλον κωλύων τὸν κάλλιστον εἶναι, κρῆναι δὲ καὶ πηγαὶ κατ’ οἰκίασ τε καὶ πλείουσ ἢ κατ’ οἰκίαν, καὶ στενωποὶ ἀντ’ ἀγορῶν καὶ στενωποὶ τέτραχα σχίζοντεσ ἀλλήλουσ εἰσ ὑποδοχὴν τοῦ ἡλίου, μικροῦ δέω λέγειν ὃ πρόσθεν ἠρνούμην, πολλὰσ πόλεισ ποιοῦντεσ τῇ περιγραφῇ, μίμημα τῆσ πάσησ ἑκάστην. αὖραι δὲ ἠριναί τε καὶ θεριναὶ λιγυρώτεραι τῶν παρὰ ποιηταῖσ ἀηδόνων καὶ τεττίγων, ἄλλαι δι’ ἄλλων διᾴττουσαι τόπων ἅπασαν τὴν πόλιν ἀντὶ ἄλσουσ καθιστᾶσι. ποίασ γραφῆσ ἢ πλάσματοσ οὐ βελτίω ταῦτα μιμήσασθαι; ἀεὶ δὲ ὥσπερ εἰσ πομπὴν ἐνιαύσιον κεκοσμημένη ταῖσ τε ἰδίαισ καὶ ταῖσ δημοσίαισ κατασκευαῖσ ὡραί̈ζεται, σκηνῆσ Μηδικῆσ θέαμα ἁβρότερον. θυμηδίαι δὲ αὐτὴν οὔποτε λείπουσιν, οὐδ’ ὅσαι Μοῦσαι πόλεισ ἀνθρώπων ἐπέρχονται οὐδεμία ἐξοικεῖ. πολλὴ μὲν γὰρ ἡ ἐγχώριοσ, πολλὴ δὲ ἡ ἔπηλυσ· φαίησ ἂν ἑστίαν εἶναι τῆσ ἠπείρου παιδείασ ἕνεκα. θεάτρων τε πάντων κατά τε ἀγῶνασ καὶ τὰσ ἄλλασ ἐπιδείξεισ ἀμύθητοσ ἡ ἀφθονία. πρὸσ δὲ τούτοισ χειρῶν ἔργα παντοῖα καὶ φορὰ γῆσ καὶ θαλάττησ ἐφάμιλλοσ. συνελόντι δ’ εἰπεῖν, ἑκατέρῳ τῷ ἔθνει μία δὴ πόλισ αὕτη μετριωτάτη, ὅσοι τε ἐπὶ ῥᾳστώνησ τὸν βίον διανύσαι προείλοντο καὶ ὅσοι φιλοσοφεῖν ἀδόλωσ ἀξιοῦσιν. ἀντιπάλουσ γὰρ τῶν πόνων τὰσ ἀναπαύσεισ ἔχουσιν, ὥστε οὐ κάμνουσιν.

상위

Aristides, Aelius (아리스티데스, 아일리오스)

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION