Aristides, Aelius, Orationes, Εἰσ βασιλέα [σπ.] 11:

(아리스티데스, 아일리오스, 연설, Εἰσ βασιλέα [σπ.] 11:)

ἔτι τοίνυν τὸ μὲν νικᾶν ἐν ταῖσ μάχαισ καὶ τοῖσ φαύλοισ πολλάκισ περιγίγνεται, φρονήσει δὲ καὶ σοφίᾳ κρατεῖν δύνασθαι μόνων ἐστὶ τῶν εἰδότων βουλεύεσθαι. καὶ μὴν οἱ μὲν τὴν ἀνδρείαν ἐπὶ παντὸσ καιροῦ καὶ πάσησ προφάσεωσ ἐπιδείκνυσθαι βουλόμενοι τυχόντεσ μὲν κατώρθωσαν, ἡττηθέντεσ δὲ συμφοραῖσ μεγίσταισ ἑαυτοὺσ καὶ τοὺσ φίλουσ περιβάλλουσιν, οἱ δὲ γιγνώσκοντεσ τὰ δέοντα καὶ λογιζόμενοι κατορθώσαντεσ μὲν τυγχάνουσιν οὐδὲν ἧττον ὧν ἐβουλήθησαν, διαμαρτόντεσ δὲ οὐδὲν βλάπτονται. ἃ δὴ γιγνώσκων καὶ ὁ βασιλεὺσ οὐκ οἰέται δεῖν μιμεῖσθαι τοὺσ ἀνοήτουσ καὶ ῥιψοκινδύνουσ τῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ τῷ εὖ βουλεύεσθαι ἀσφαλὴσ εἶναι πρὸσ τοὺσ βαρβάρουσ. καὶ μὴν οὐδ’ ἐν ταῖσ μάχαισ καὶ τοῖσ ὅπλοισ αὐτὸν ἐμέμψαντο οἱ πολέμιοι, ἀλλ’ ἐπέδειξεν αὐτοῖσ οὐ μόνον συνέσει καὶ τῇ ἄλλῃ παιδείᾳ, ἀλλὰ καὶ ἀνδρείᾳ κρατεῖν αὐτῶν δυνάμενοσ. ὅπου γὰρ Κελτοὶ μὲν οἱ μέγιστοι καὶ φονικώτατοι τῶν ὑφ’ ἡλίῳ πολλὰ δὴ καὶ παντοῖα τολμήσαντεσ νῦν προσκυνοῦσι τὸν δεσπότην, γνόντεσ τὸ τὴν ἡσυχίαν ἄγειν ὡσ ἄμεινον ἦν καὶ ποιεῖν τὸ προσταττόμενον τοῦ πολεμεῖν, τοῦτο δὲ τὸ ὄνομα λείπεται μόνον τοῦ γένουσ· πᾶν δὲ ὅσον Εὐφράτου τε καὶ Τίγρητοσ ἐπέκεινα πρὸσ ἀνατολὰσ οἰκεῖ διακινηθὲν καὶ δὴ κατήρτισταί τε καὶ πεπαίδευται τοὺσ κρείττουσ εἰδέναι· ἡσυχάζει δὲ πᾶσα ἡ ἤπειροσ, γῆ δὲ καὶ θάλαττα τὸν προστάτην στεφανοῦσιν, Ἕλληνεσ δὲ καὶ βάρβαροι ταυτὸν ἤδη φθέγγονται, ἡ δὲ ἀρχὴ καθάπερ ναῦσ τισ ἢ τεῖχοσ ἐπεσκεύασταί τε καὶ ὠχύρωται καὶ τὸ αὑτῆσ βεβαίωσ κεκόμισται ἀγαθὸν, τίνα ταῦτα οὐχ ὑπερβέβληκεν ἀνδρείαν, ἢ τίσ ἀμείνων καὶ λυσιτελεστέρα γένοιτ’ ἂν ταύτησ κατάστασισ; οὐ πᾶσα μὲν ἄδεια πᾶσιν ὅπη βούλεταί τισ, πάντεσ δὲ οἱ πανταχοῦ λιμένεσ ἐνεργοὶ, οὐ τὰ μὲν ὄρη τὴν αὐτὴν ἔχει τοῖσ ὁδεύουσιν ἥνπερ αἱ πόλεισ τοῖσ οἰκοῦσιν αὐτὰσ ἀσφάλειαν, χάρισ δὲ πάντα ἐπέχει πεδία, πᾶσ δὲ διὰ πάντων λέλυται φόβοσ;

상위

Aristides, Aelius (아리스티데스, 아일리오스)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION