Appian, The Foreign Wars, chapter 17 6:

(아피아노스, The Foreign Wars, chapter 17 6:)

Φαρνάκησ δ’ ἐπολιόρκει Φαναγορέασ καὶ τὰ περίοικα τοῦ Βοσπόρου, μέχρι τῶν Φαναγορέων διὰ λιμὸν ἐσ μάχην προελθόντων ἐκράτει τῇ μάχῃ, καὶ βλάψασ οὐδέν, ἀλλὰ φίλουσ ποιησάμενοσ καὶ λαβὼν ὅμηρα, ἀνεχώρει. μετ’ οὐ πολὺ δὲ καὶ Σινώπην εἷλε καὶ Ἀμισὸν ἐνθυμιζόμενοσ καὶ Καλουίνῳ στρατηγοῦντι ἐπολέμησεν, ᾧ χρόνῳ Πομπήιοσ καὶ Καῖσαρ ἐσ ἀλλήλουσ ᾖσαν, ἑώσ αὐτὸν Ἄσανδροσ ἐχθρὸσ ἴδιοσ, Ῥωμαίων οὐ σχολαζόντων, ἐξήλασε τῆσ Ἀσίασ. ἐπολέμησε δὲ καὶ αὐτῷ Καίσαρι καθελόντι Πομπήιον, ἐπανιόντι ἀπ’ Αἰγύπτου, περὶ τὸ Σκότιον ὄροσ, ἔνθα ὁ πατὴρ αὐτοῦ Ῥωμαίων τῶν ἀμφὶ Τριάριον ἐκεκρατήκει· καὶ ἡττηθεὶσ ἔφευγε σὺν χιλίοισ ἱππεῦσιν ἐσ Σινώπην. Καίσαροσ δ’ αὐτὸν ὑπ’ ἀσχολίασ οὐ διώξαντοσ, ἀλλ’ ἐπιπέμψαντοσ αὐτῷ Δομίτιον, παραδοὺσ τὴν Σινώπην Δομιτίῳ ὑπόσπονδοσ ἀφείθη μετὰ τῶν ἱππέων. καὶ τοὺσ ἵππουσ ἔκτεινε πολλὰ δυσχεραινόντων τῶν ἱππέων, ναυσὶ δ’ ἐπιβὰσ ἐσ τὸν Πόντον ἔφυγε, καὶ Σκυθῶν τινασ καὶ Σαυροματῶν συναγαγὼν Θεοδοσίαν καὶ Παντικάπαιον κατέλαβεν. ἐπιθεμένου δ’ αὖθισ αὐτῷ κατὰ τὸ ἔχθοσ Ἀσάνδρου, οἱ μὲν ἱππεῖσ ἀπορίᾳ τε ἵππων καὶ ἀμαθίᾳ πεζομαχίασ ἐνικῶντο, αὐτὸσ δὲ ὁ Φαρνάκησ μόνοσ ἠγωνίζετο καλῶσ, μέχρι κατατρωθεὶσ ἀπέθανε, πεντηκοντούτησ ὢν καὶ βασιλεύσασ Βοσπόρου πεντεκαίδεκα ἔτεσιν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION