Appian, The Foreign Wars, chapter 12 3:

(아피아노스, The Foreign Wars, chapter 12 3:)

Καὶ τὸ μὲν ἐνθύμημα μεγα ἦν, ἀποκλεῖσαι τροφῶν Λεύκολλον, ἐκ μόνησ ἔχοντα Καππαδοκίασ· οἱ δ’ ἱππεῖσ οἱ βασιλέωσ τοῖσ προδρόμοισ τῶν σιτοφόρων ἐν στενῷ περιτυχόντεσ, καὶ οὐκ ἀναμείναντεσ ἐσ εὐρυχωρίαν προελθεῖν, ἀχρεῖον ὡσ ἐν στενῷ σφίσι τὴν ἵππον ἐποίησαν. ἐν ᾧ καὶ Ῥωμαῖοι φθάσαντεσ ἐξ ὁδοιπορίασ ἐσ μάχην παρασκευάσασθαι, τοὺσ μὲν ἔκτειναν τῶν βασιλικῶν, βοηθούσησ οἱᾶ πεζοῖσ τῆσ δυσχωρίασ, τοὺσ δὲ ἐσ τὰσ πέτρασ κατήραξαν, τοὺσ δὲ διέρριψαν ὑποφεύγοντασ. ὀλίγοι δὲ νυκτὸσ ἐσ τὸ στρατόπεδον διαδραμόντεσ τε καὶ μόνοι περιγενέσθαι λέγοντεσ, μέγα ὂν σφίσι τὸ συμβὰν μειζόνωσ διεθρόησαν. Μιθριδάτησ δ’ αὐτὸ πρὸ τοῦ Λευκόλλου πυθόμενόσ τε, καὶ Λεύκολλον ἐλπίσασ ἐπὶ τοσῇδε ἱππέων ἀπωλείᾳ αὐτίκα οἱ προσπεσεῖσθαι, φυγὴν ὑπ’ ἐκπλήξεωσ ἐπενόει, καὶ τόδε τοῖσ φίλοισ εὐθὺσ ἐξέφερεν ἐν τῇ σκηνῇ. οἱ δέ, πρίν τι γενέσθαι παράγγελμα, νυκτὸσ ἔτι, σπουδῇ τὰ ἴδια ἕκαστοσ ἐξέπεμπεν ἐκ τοῦ στρατοπέδου· καὶ ὠθουμένων περὶ τὰσ πύλασ σκευοφόρων πολὺ πλῆθοσ ἦν. ὅπερ ἡ στρατιὰ θεωμένη καὶ τοὺσ φέροντασ ἐπιγιγνώσκουσα, καὶ τοπάζουσα πολλὰ ἀτοπώτερα, σὺν δέει, καὶ ἀγανακτήσει τοῦ μηδὲν αὑτοῖσ ἐπηγγέλθαι, τὸν χάρακα σφῶν ἐπιδραμόντεσ ἔλυον, καὶ διέφευγον ὡσ ἐκ πεδίου πάντοθεν ἀκόσμωσ, ὅπῃ δύναιτο ἕκαστοσ αὐτῶν, ἄνευ στρατηγοῦ καὶ ἐπιστάτου παραγγέλματοσ. ὧν ὁ Μιθριδάτησ ὀξύτερόν τε καὶ σὺν ἀταξίᾳ γιγνομένων αἰσθόμενοσ, ἐξέδραμεν ἐκ τῆσ σκηνῆσ ἐσ αὐτοὺσ καὶ λέγειν τι ἐπεχείρει, οὐδενὸσ δ’ ἐσακούοντοσ ἔτι, συνθλιβεὶσ ὡσ ἐν πλήθει κατέπεσε, καὶ ἐσ τὸν ἵππον ἀναβληθεὶσ ἐσ τὰ ὄρη σὺν ὀλίγοισ ἐφέρετο.

SEARCH

MENU NAVIGATION