Appian, The Foreign Wars, chapter 6 9:

(아피아노스, The Foreign Wars, chapter 6 9:)

Καὶ ταύτῃ μὲν ὁ Δομίτιοσ ἐκράτει, καὶ ἐπὶ τὸ στρατόπεδον τοῦ Ἀντιόχου φθάσασ ἐβιάζετο τοὺσ ἐν αὐτῷ φυλάσσοντασ· ὁ δὲ Ἀντίοχοσ ἐσ πολὺ διώκων παρ’ οὓσ ἐκ τῆσ Ῥωμαϊκῆσ φάλαγγοσ ἐτέτακτο, οὐδενὸσ οὐδ’ ἐκείνοισ ἱππέων ἢ ψιλοῦ παρόντοσ ἐσ ἐπικουρίαν οὑ̓ γὰρ παρετετάχει Δομίτιοσ, ἡγούμενοσ οὐ δεήσεσθαι διὰ τὸν ποταμόν̓, μέχρι τοῦ Ῥωμαίων χάρακοσ ἦλθεν. ἐπεὶ δὲ αὐτὸν ὅ τε χιλίαρχοσ ὁ τοῦ χάρακοσ φύλαξ, ἀκμῆσι τοῖσ φύλαξιν ὑπαντιάσασ, ἐπέσχε τῆσ ὁρμῆσ καὶ οἱ φεύγοντεσ τοῖσ ἀναμιχθεῖσι θαρροῦντεσ ἐπεστρέφοντο, ἐπανῄει σοβαρὸσ ὁ Ἀντίοχοσ ὡσ ἐπὶ νίκῃ, οὐδενὸσ τῶν ἐπὶ θάτερα πεπυσμένοσ. Ἄτταλοσ δ’ αὐτόν, ὁ Εὐμένουσ ἀδελφόσ, ἱππεῦσι πολλοῖσ ὑπαντιάζει. καὶ τούσδε μὲν εὐμαρῶσ ὁ Ἀντίοχοσ διακόψασ διέδραμε, καὶ παρατρεχόντων ἔτι καὶ μικρὰ λυπούντων οὐκ ἐφρόντιζεν· ὡσ δὲ κατεῖδε τὴν ἧτταν καὶ τὸ πεδίον ἅπαν νεκρῶν ἰδίων πλῆρεσ, ἀνδρῶν τε καὶ ἵππων καὶ ἐλεφάντων, τό τε στρατόπεδον εἰλημμένον ἤδη κατὰ κράτοσ, τότε δὴ καὶ ὁ Ἀντίοχοσ ἔφυγεν ἀμεταστρεπτί, καὶ μέχρι μέσων νυκτῶν ἐσ Σάρδεισ παρῆλθεν. παρῆλθε δὲ καὶ ἀπὸ Σάρδεων ἐσ Κελαινάσ, ἣν Ἀπάμειαν καλοῦσιν, οἷ τὸν υἱὸν ἐπυνθάνετο συμφυγεῖν. τῆσ δ’ ἐπιούσησ ἐσ Συρίαν ἐκ Κελαινῶν ἀνεζεύγνυ, τοὺσ στρατηγοὺσ ἐν Κελαιναῖσ καταλιπὼν ὑποδέχεσθαί τε καὶ ἀθροίζειν τοὺσ διαφυγόντασ. περι τε καταλύσεωσ τοῦ πολέμου πρέσβεισ ἔπεμπε πρὸσ τὸν ὕπατον. ὁ δὲ τὰ οἰκεῖα ἔθαπτε, καὶ ἐσκύλευε τοὺσ πολεμίουσ, καὶ τὰ αἰχμάλωτα συνῆγεν. ἐφάνησαν δὲ νεκροὶ Ῥωμαίων μὲν τῶν ἐξ ἄστεοσ ἱππεῖσ εἴκοσι καὶ τέσσαρεσ καὶ πεζοὶ τριακόσιοι μάλιστα, οὓσ ὁ Ἀντίοχοσ ἔκτεινεν, Εὐμένουσ δὲ πεντεκαίδεκα ἱππεῖσ μόνοι. Ἀντιόχου δέ, σὺν τοῖσ αἰχμαλώτοισ εἰκάζοντο ἀπολέσθαι περὶ πεντακισμυρίουσ· οὐ γὰρ εὐμαρὲσ ἦν ἀριθμῆσαι διὰ τὸ πλῆθοσ. καὶ τῶν ἐλεφάντων οἱ μὲν ἀνῄρηντο, πεντεκαίδεκα δ’ αἰχμάλωτοι ἐγεγένητο.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION