Appian, The Foreign Wars, chapter 3 1:

(아피아노스, The Foreign Wars, chapter 3 1:)

Τοῦ δὲ Καίσαροσ ἡγουμένου Κελτῶν, οἱ Δαλμάται οἵδε, καὶ ὅσοι ἄλλοι Ἰλλυριῶν τότε μάλιστα διηυτύχουν, Λιβυρνούσ, ἕτερον ἔθνοσ Ἰλλυριῶν, Πρωμόναν πόλιν ἀφείλοντο· οἱ δὲ σφᾶσ Ῥωμαίοισ ἐπιτρέποντεσ ἐπὶ τὸν Καίσαρα ἐγγὺσ ὄντα κατέφευγον. ὁ δὲ ἔπεμψε μέν, καὶ προηγόρευσε τοῖσ ἔχουσι τὴν Πρωμόναν ἀποδοῦναι τοῖσ Λιβυρνοῖσ· οὐ φροντισάντων δὲ ἐκείνων τέλοσ ἔπεμψε στρατοῦ πολλοῦ, οὓσ ἅπαντασ ἔκτειναν οἱ Ἰλλυριοί. καὶ ὁ Καῖσαρ οὐκ ἐπεξῆλθεν· οὐ γὰρ ἦν οἱ σχολὴ τότε στασιάζοντι πρὸσ Πομπήιον. ἐκραγείσησ δὲ ἐσ πόλεμον τῆσ στάσεωσ ὁ μὲν Καῖσαρ μεθ’ ὅσων εἶχεν ἐκ Βρεντεσίου χειμῶνοσ τὸν Ιὄνιον ἐπέρα καὶ Πομπηίῳ κατὰ Μακεδονίαν ἐπολέμει, τοῦ δ’ ἄλλου στρατοῦ τὸν μὲν Ἀντώνιοσ ἐσ τὴν Μακεδονίαν ἦγε τῷ Καίσαρι, περῶν καὶ ὅδε τὸν Ιὄνιον χειμῶνοσ ἄκρου, σπείρασ δὲ πεζοῦ πεντεκαίδεκα καὶ τρισχιλίουσ ἱππέασ Γαβίνιοσ ἦγεν αὐτῷ διὰ τῆσ Ἰλλυρίδοσ, περιοδεύων τὸν Ιὄνιον. οἱ δὲ Ἰλλυριοὶ φόβῳ τῶν οὐ πρὸ πολλοῦ γεγονότων ἐσ Καίσαρα, τὴν νίκην αὐτοῦ νομίζοντεσ ὄλεθρον γενήσεσθαι ἑαυτοῖσ, κτείνουσι πάντα τὸν ὑπὸ τῷ Γαβινίῳ στρατὸν ἐπιδραμόντεσ, χωρὶσ αὐτοῦ Γαβινίου καὶ ὀλίγων διαφυγόντων. καὶ ἐσ χρήματα τότε μάλιστα καὶ τὴν ἄλλην ἰσχὺν ἐκ τοσῶνδε λαφύρων ἔστησαν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION