Appian, The Foreign Wars, chapter 20:

(아피아노스, The Foreign Wars, chapter 20:)

Ταῦτα δὲ τοῖσ φίλοισ εἰπὼν ἕτερα τοῖσ Γέταισ ἐπλάττετο, καὶ τὸ ἥμισυ τῆσ στρατιᾶσ ᾔτει, τὸ χρυσίον τὸ γιγνόμενον ὑπισχνούμενοσ δώσειν. τοσαύτησ ἀνωμαλίασ ἔγεμε, φροντίζων χρημάτων τῶν πρὸ βραχέοσ ἐσ θάλασσαν μεθειμένων. ὁ δὲ Κλοίλιοσ τοὺσ ἀφικομένουσ ἰδὼν ἤρετο μετὰ βοῆσ εἰ τὸ χρυσίον κεκομίκασι, καὶ βουλομένουσ τι λέγειν ἐκέλευε πρῶτον εἰπεῖν περὶ τοῦ χρυσίου. ὡσ δ’ ἔμαθεν οὐκ ἔχοντασ, οὐκ ἀνασχόμενοσ αὐτῶν οὐδ’ ἀκοῦσαι, τὴν στρατιὰν ἀπῆγεν ὀπίσω. καὶ Περσεὺσ ἀφῄρητο καὶ τῆσδε συμμαχίασ, πολλῆσ τε καὶ κατὰ καιρὸν ἐλθούσησ. ὑπὸ δ’ ἀφροσύνησ, ἐν Φίλᾳ χειμάζων καὶ στρατὸν ἔχων πολὺν Θεσσαλίαν μὲν οὐκ ἐπέτρεχεν, ἣ Ῥωμαίοισ ἐχορήγει τροφάσ, ἐσ δὲ τὴν Ιὠνίαν ἔπεμπε κωλύειν τὴν ἀγορὰν τὴν ἐκεῖθεν αὐτοῖσ φερομένην. Ὅτι Παύλῳ ἐπ’ εὐτυχίασ τοσῆσδε γενομένῳ τὸ δαιμόνιον ἐφθόνησε τῆσ εὐτυχίασ. καί οἱ τεσσάρων παίδων ὄντων τοὺσ μὲν πρεσβυτέρουσ αὐτῶν ἐσ θέσιν ἄλλοισ ἐδεδώκει, Μάξιμόν τε καὶ Σκιπίωνα, τοὺσ δὲ νεωτέρουσ ἄμφω συνέβη, τὸν μὲν πρὸ τριῶν ἡμερῶν τοῦ θριάμβου τὸν δὲ μετὰ πέντε, ἀποθανεῖν. καὶ τοῦτ’ οὐδενὸσ ἧττον ὁ Παῦλοσ κατελογίσατο τῷ δήμῳ. ἔθουσ γὰρ ὄντοσ τοῖσ στρατηγοῖσ καταλέγειν τὰ πεπραγμένα, παρελθὼν ἐσ τὴν ἀγορὰν εἶπεν ἐσ μὲν Κέρκυραν ἐκ Βρεντεσίου διαπλεῦσαι μιᾶσ ἡμέρασ, ἐκ δὲ Κερκύρασ πέντε μὲν ἐσ Δελφοὺσ ὁδεῦσαι καὶ θῦσαι τῷ θεῷ, πέντε δὲ ἄλλαισ ἐσ Θεσσαλίαν παραγενέσθαι καὶ παραλαβεῖν τὸν στρατόν, ἀπὸ δὲ ταύτησ πεντεκαίδεκα ἄλλαισ ἑλεῖν Περσέα καὶ Μακεδόνασ παραλαβεῖν. οὕτω δὲ ὀξέωσ ἁπάντων ἐπιτυχὼν δεῖσαι μή τι τῷ στρατῷ συμπέσοι πρὸσ ὑμᾶσ ἐπανιόντι. "διασωθέντοσ δὲ τοῦ στρατοῦ περὶ ὑμῶν ἐδεδοίκειν," ἔφη· "φθονερὸσ γὰρ ὁ δαίμων. ἐσ ἐμὲ δὲ ἀποσκήψαντοσ τοῦ κακοῦ, καὶ ἀθρόωσ μοι τῶν δύο παίδων ἀποθανόντων, ἐπ’ ἐμαυτῷ μέν εἰμι βαρυσυμφορώτατοσ, ἐπὶ δὲ ὑμῖν ἀμέριμνοσ. " ταῦτ’ εἰπών, καὶ καταθαυμαζόμενοσ ἐπὶ πᾶσιν, οἰκτιζόμενοσ δὲ ἐπὶ τοῖσ τέκνοισ, μετ’ οὐ πολὺν χρόνον ἀπέθανεν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION