Appian, The Foreign Wars, chapter 1 1:

(아피아노스, The Foreign Wars, chapter 1 1:)

Καρχηδόνα τὴν ἐν Λιβύῃ Φοίνικεσ ᾤκισαν ἔτεσι πεντήκοντα πρὸ ἁλώσεωσ Ἰλίου, οἰκισταὶ δ’ αὐτῆσ ἐγένοντο Ζῶρόσ τε καὶ Καρχηδών, ὡσ δὲ Ῥωμαῖοι καὶ αὐτοὶ Καρχηδόνιοι νομίζουσι, Διδὼ γυνὴ Τυρία, ἧσ τὸν ἄνδρα κατακαίνει Πυγμαλίων Τύρου τυραννεύων, καὶ τὸ ἔργον ἐπέκρυπτεν. ἡ δὲ ἐξ ἐνυπνίου τὸν φόνον ἐπέγνω, καὶ μετὰ χρημάτων πολλῶν καὶ ἀνδρῶν, ὅσοι Πυγμαλίωνοσ τυραννίδα ἔφευγον, ἀφικνεῖται πλέουσα Λιβύησ ἔνθα νῦν ἔστι Καρχηδών. ἐξωθούμενοι δ’ ὑπὸ τῶν Λιβύων ἐδέοντο χωρίον ἐσ συνοικισμὸν λαβεῖν, ὅσον ἂν βύρσα ταύρου περιλάβοι. τοῖσ δὲ ἐνέπιπτε μέν τι καὶ γέλωτοσ ἐπὶ τῇ τῶν Φοινίκων μικρολογίᾳ, καὶ ᾐδοῦντο ἀντειπεῖν περὶ οὕτω βραχυτάτου· μάλιστα δ’ ἠπόρουν ὅπωσ ἂν πόλισ ἐν τηλικούτῳ διαστήματι γένοιτο, καὶ ποθοῦντεσ ἰδεῖν ὅ τι ἔστιν αὐτοῖσ τοῦτο τὸ σοφόν, συνέθεντο δώσειν καὶ ἐπώμοσαν. οἱ δὲ τὸ δέρμα περιτεμόντεσ ἐσ ἱμάντα ἕνα στενώτατον, περιέθηκαν ἔνθα νῦν ἔστιν ἡ Καρχηδονίων ἀκρόπολισ· καὶ ἀπὸ τοῦδε Βύρσα ὀνομάζεται.

SEARCH

MENU NAVIGATION