Appian, The Foreign Wars, chapter 3 7:

(아피아노스, The Foreign Wars, chapter 3 7:)

γνώμη δὲ τῶν ὑπάτων ἦν, Αἰμιλίου μὲν ὑπομένειν ἐκτρύχοντασ Ἀννίβαν οὐ δυνησόμενον ἀντέχειν ἐπὶ πολὺ διὰ τὴν ἀπορίαν, μηδὲ διὰ χειρὸσ ἔρχεσθαι γεγυμνασμένῳ πολέμοισ καὶ εὐτυχίαισ ἀνδρὶ καὶ στρατῷ, Τερεντίου δ’, οἱᾶ δημοκόπου, μνημονεύειν ὧν ὁ δῆμοσ ἐξιοῦσιν ἐνετέλλετο, καὶ κρῖναι τὴν μάχην ὀξέωσ. τούτοιν Αἰμιλίῳ μὲν προσετίθετο Σερουίλιοσ ὁ πέρυσιν ὕπατοσ ἔτι παρών, Τερεντίῳ δὲ ὅσοι τε ἀπὸ βουλῆσ καὶ τῶν καλουμένων ἱππέων ἡγοῦντο τῆσ στρατιᾶσ. ἀντεχόντων δ’ ἔτι τῶν ἑτέρων, ὁ Ἀννίβασ τοῖσ χορτολογοῦσιν αὐτῶν ἢ ξυλευομένοισ ἐπιτιθέμενοσ ὑπεκρίνετο ἡττᾶσθαι, καὶ περὶ ἐσχάτην ποτὲ φυλακὴν ἐκίνει τὸ πλῆθοσ ὡσ ἀναζευγνύσ. ὁ δὲ Τερέντιοσ ἰδὼν ἐξῆγε τὴν στρατιὰν ὡσ ἐπὶ φεύγοντα τὸν Ἀννίβαν, ἀπαγορεύοντοσ αὐτῷ καὶ τότε τοῦ Αἰμιλίου. ὡσ δὲ οὐκ ἔπειθεν, οἰωνίζετο ὁ Αἰμίλιοσ ἐφ’ ἑαυτοῦ, καθάπερ εἰώθασι, καὶ πέμψασ ὁδεύοντι ἤδη τῷ Τερεντίῳ τὴν ἡμέραν ἀπαίσιον ἔλεγεν εἶναι. ὁ δ’ ἐπανῄει μέν, αἰδούμενοσ οἰωνοῖσ ἀπειθῆσαι, τὰσ δὲ κόμασ ἐν ὄψει τῆσ στρατιᾶσ ἐτίλλετο καὶ χαλεπῶσ ἔφερεν ὡσ τὴν νίκην ἀφῃρνμένοσ ὑπὸ ζηλοτυπίασ τοῦ συνάρχου. καὶ τὸ πλῆθοσ αὐτῷ συνηγανάκτει.

SEARCH

MENU NAVIGATION