Appian, The Foreign Wars, chapter 15 2:

(아피아노스, The Foreign Wars, chapter 15 2:)

Οὕτω μὲν ὁ Σκιπίων ὅδε πρῶτοσ, ὡσ ἐμοὶ δοκεῖ, περιετείχισε πόλιν οὐ φυγομαχοῦσαν· τόν τε Δόριον ποταμόν, συμφερόμενον τῷ περιτειχίσματι καὶ πολλὰ τοῖσ Νομαντίνοισ χρήσιμον ἔσ τε ἀγορᾶσ κομιδὴν καὶ διαπομπὴν ἀνδρῶν, ὅσοι κατ’ αὐτὸν κολυμβηταί τε καὶ σκάφεσι μικροῖσ ἐλάνθανον, ἢ ἱστίοισ, ὅτε λάβρον εἰή τὸ πνεῦμα, ἐβιάζοντο, ἢ κώπαισ κατὰ τὸ ῥεῦμα, ζεῦξαι μὲν οὐκ ἐδύνατο πλατὺν ὄντα καὶ πάνυ ῥοώδη, φρούρια δὲ ἀντὶ γεφύρασ αὐτῷ δύο περιθεὶσ ἀπήρτησε καλῳδίοισ δοκοὺσ μακρὰσ ἐξ ἑκατέρου φρουρίου, καὶ ἐσ τὸ πλάτοσ τοῦ ποταμοῦ μεθῆκεν, ἐχούσασ ἐμπεπηγότα πυκνὰ ξίφη τε καὶ ἀκόντια. αἱ δ’ ὑπὸ τοῦ ῥοῦ, τοῖσ ξίφεσι καὶ τοῖσ ἀκοντίοισ ἐμπίπτοντοσ, ἀεὶ περιστρεφόμεναι οὔτε διανηχομένουσ οὔτ’ ἐπιπλέοντασ οὔτε ὑποδύνοντασ εἰών λαθεῖν. τοῦτο δ’ ἦν οὗ μάλιστα ὁ Σκιπίων ἐπεθύμει, μηδενὸσ αὐτοῖσ ἐπιμιγνυμένου μηδ’ ἐσιόντοσ ἀγνοεῖν αὐτοὺσ ὅ τι γίγνοιτο ἔξω· οὕτω γὰρ ἀπορήσειν ἀγορᾶσ τε καὶ μηχανῆσ πάσησ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION