Appian, The Foreign Wars, chapter 9 3:

(아피아노스, The Foreign Wars, chapter 9 3:)

Ἀρουακοὶ μὲν οὖν εὐθὺσ αὐτῆσ νυκτὸσ ἐσ Νομαντίαν, ἣ δυνατωτάτη πόλισ ἦν, συνελέγοντο, καὶ στρατηγοὺσ Ἄμβωνα καὶ Λεύκωνα ᾑροῦντο· Νωβελίων δ’ αὐτοῖσ τρισὶν ἡμέραισ ὕστερον ἐπελθὼν παρεστρατοπέδευσεν ἀπὸ σταδίων τεσσάρων καὶ εἴκοσιν. παραγενομένων δέ οἱ Νομάδων ἱππέων τριακοσίων, οὓσ Μασσανάσσησ ἐπεπόμφει, καὶ ἐλεφάντων δέκα, τὴν στρατιὰν ἐπῆγε τοῖσ πολεμίοισ, ἄγων ὀπίσω τὰ θηρία λανθάνοντα. καὶ γενομένησ ἐν χερσὶ τῆσ μάχησ οἱ μὲν ἄνδρεσ διέστησαν, τὰ δὲ θηρία ἐξεφαίνετο· καὶ οἱ Κελτίβηρεσ αὐτοί τε καὶ οἱ ἵπποι σφῶν οὐ πρὶν ἑωρακότεσ ἐλέφαντασ ἐν πολέμοισ ἐθορυβοῦντο καὶ κατέφευγον ἐσ τὴν πόλιν. ὁ δὲ καὶ τοῖσ τείχεσιν αὐτοὺσ ἐπῆγε, καὶ ἐμάχετο γενναίωσ, μέχρι τῶν ἐλεφάντων τισ ἐσ τὴν κεφαλὴν λίθῳ μεγάλῳ καταπίπτοντι πληγεὶσ ἠγριώθη τε, καὶ ἐκβοήσασ μέγιστον ἐσ τοὺσ φίλουσ ἐπεστρέφετο, καὶ ἀνῄρει τὸν ἐν ποσίν, οὐ διακρίνων ἔτι φίλιον ἢ πολέμιον. οἵ τε ἄλλοι ἐλέφαντεσ πρὸσ τὴν ἐκείνου βοὴν διαταραχθέντεσ ὅμοια πάντεσ ἔδρων, καὶ τοὺσ Ῥωμαίουσ συνεπάτουν τε καὶ ἀνέτεμνον καὶ ἀνερρίπτουν. ὅπερ ἀεὶ θορυβηθέντεσ οἱ ἐλέφαντεσ εἰώθασι πάσχειν, καὶ πάντασ ἡγεῖσθαι πολεμίουσ· καί τινεσ διὰ τήνδε τὴν ἀπιστίαν αὐτοὺσ καλοῦσι κοινοὺσ πολεμίουσ. φυγὴ οὖν τῶν Ῥωμαίων ἐγίγνετο ἄτακτοσ· ἣν οἱ Νομαντῖνοι κατιδόντεσ ἀπὸ τῶν τειχῶν ἐξέθορον, καὶ διώκοντεσ ἔκτειναν ἄνδρασ μὲν ἐσ τετρακισχιλίουσ ἐλέφαντασ δὲ τρεῖσ, ὅπλα τε πολλὰ καὶ σημεῖα ἔλαβον. Κελτιβήρων δὲ ἀπέθανον ἐσ δισχιλίουσ.

SEARCH

MENU NAVIGATION