Appian, The Foreign Wars, chapter 3:

(아피아노스, The Foreign Wars, chapter 3:)

Καταλυθέντοσ δὲ τοῦ πολέμου τοῦδε, Κελτοὶ Καρχηδονίουσ τόν τε μισθὸν ᾔτουν τὸν ἔτι ὀφειλόμενον σφίσιν ἐκ Σικελίασ, καὶ δωρεὰσ ὅσασ ὑπέσχητο αὐτοῖσ δώσειν Ἀμίλχασ. ᾔτουν δὲ καὶ Λίβυεσ, ὑπήκοοι μὲν ὄντεσ οἵδε Καρχηδονίων, ἀπὸ δὲ τῆσ ἐν Σικελίᾳ στρατείασ ἐπὶ φρονήματοσ γεγονότεσ καὶ τοὺσ Καρχηδονίουσ ἀσθενεῖσ καὶ ταπεινοὺσ ὁρῶντεσ· ἐχαλέπαινόν τε αὐτοῖσ τῆσ ἀναιρέσεωσ τῶν τρισχιλίων, οὓσ ἐσταυρώκεσαν τῆσ ἐσ Ῥωμαίουσ μεταβολῆσ οὕνεκα. διωθουμένων δὲ τῶν Καρχηδονίων ἑκατέρουσ, κατέλαβον ἄμφω Τύνητα πόλιν καὶ Ἰτύκην, ἣ μεγίστη Λιβύησ ἐστὶ μετὰ Καρχηδόνα· ὅθεν ὁρμώμενοι τήν τε ἄλλην ἀφίστανον καὶ τῶν Νομάδων τινὰσ ἔπειθον καὶ δούλων πολὺ πλῆθοσ ἀποδιδρασκόντων ὑπεδέχοντο, τά τε Καρχηδονίων πάντα ἐλεηλάτουν. οἱ δὲ πανταχόθεν πολεμούμενοι συμμάχουσ ἐπὶ τοὺσ Λίβυασ Ῥωμαίουσ ἐπεκαλοῦντο. καὶ Ῥωμαῖοι στρατιὰν μὲν αὐτοῖσ οὐκ ἔπεμψαν, ἀγορὰν δ’ ἔκ τε Ἰταλίασ καὶ Σικελίασ ἐπάγεσθαι καὶ ξενολογεῖν ἐκ τῆσ Ἰταλίασ ἐσ μόνον τόνδε τὸν πόλεμον ἐπέτρεψαν. ἔπεμψαν δὲ καὶ πρέσβεισ ἐσ Λιβύην, εἰ δύναιντο διαλῦσαι τὸν πόλεμον· οἳ ἐπανῆλθον ἄπρακτοι. καὶ Καρχηδόνιοι ἐγκρατῶσ εἴχοντο τοῦ πολέμου. Ὅτι Ἱπποκράτησ καὶ Ἐπικύδησ, ἀδελφὼ μὲν ἀλλήλων, στρατηγὼ δὲ Συρακοσίων, Ῥωμαίοισ ἐκ πολλοῦ δυσχεραίνοντεσ, ἐπεὶ τὰσ Συρακούσασ οὐκ ἴσχυον ἐκπολεμῶσαι, κατέφυγον ἐσ Λεοντίνουσ διαφερομένουσ τοῖσ Συρακοσίοισ, καὶ κατηγόρουν τῆσ πατρίδοσ ὅτι τὰσ σπονδὰσ Ιἕρωνοσ ἐφ’ ὅλῃ Σικελίᾳ πεποιημένου μόνοι Συρακόσιοι σφίσιν αὐτοῖσ ἀνακαινίσειαν. οἱ δὲ ἠρεθίζοντο. καὶ Συρακόσιοι μὲν ἐπεκήρυσσον, εἴ τισ Ἱπποκράτουσ ἢ Ἐπικύδουσ κομίσειε τὴν κεφαλήν, ἰσόσταθμον αὐτῷ χρυσίον ἀντιδώσειν, Λεοντῖνοι δὲ αὑτῶν Ἱπποκράτη στρατηγὸν ᾑροῦντο. ϝαλ. π. 558 ετ ηινξ συιδ. ϝ. Ἐπικύδησ. Ὅτι Σικελοὶ καὶ τέωσ ἀγανακτοῦντεσ ἐπὶ τῇ ὠμότητι Μαρκέλλου τοῦ στρατηγοῦ, μᾶλλόν τι καὶ τῷδε τῷ ἔργῳ συνεταράσσοντο, ἐφ’ ᾧ κατὰ προδοσίαν ἐσ Συρακούσασ ἐσῆλθεν. καὶ πρὸσ Ἱπποκράτη μετετίθεντο, καὶ συνώμνυντο μὴ διαλύσασθαι χωρὶσ ἀλλήλων, ἀγοράν τε αὐτῷ καὶ στρατιὰν ἔπεμπον, ἐσ δισμυρίουσ πεζοὺσ καὶ ἱππέασ πεντακισχιλίουσ. Ὅτι διαβεβλημένῳ τῷ Μαρκέλλῳ οὐκ ἐπίστευον χωρὶσ ὁρ́κων. διὸ καὶ Ταυρομενίων προσχωρούντων οἱ, συνέθετο καὶ ὤμοσε μήτε φρουρήσειν τὴν πόλιν μήτε στρατολογήσειν ἀπ’ αὐτῆσ.

SEARCH

MENU NAVIGATION