Appian, The Foreign Wars, chapter 2:

(아피아노스, The Foreign Wars, chapter 2:)

Ἄλλουσ δὲ πάλιν Κελτοὺσ ἐνίκα Ποπίλλιοσ, καὶ μετ’ ἐκεῖνον τοὺσ αὐτοὺσ Κάμιλλοσ ὁ τοῦ Καμίλλου υἱόσ. ἔστησε δὲ κατὰ Κελτῶν καὶ Πάπποσ Αἰμίλιοσ τρόπαια. πρὸ δὲ τῶν τοῦ Μαρίου ὑπατειῶν πλεῖστόν τι καὶ μαχιμώτατον, τῇ τε ἡλικίᾳ μάλιστα φοβερώτατον χρῆμα Κελτῶν ἐσ τὴν Ἰταλίαν τε καὶ Γαλατίαν ἐσέβαλε, καί τινασ ὑπάτουσ Ῥωμαίων ἐνίκησε καὶ στρατόπεδα κατέκοψεν· ἐφ’ οὓσ ὁ Μάριοσ ἀποσταλεὶσ ἅπαντασ διέφθειρε. τελευταῖα δὲ καὶ μέγιστα τῶν ἐσ Γαλάτασ Ῥωμαίοισ πεπραγμένων ἐστὶ τὰ ὑπὸ Γαϊῴ Καίσαρι στρατηγοῦντι γενόμενα. μυριάσι τε γὰρ ἀνδρῶν ἀγρίων, ἐν τοῖσ δέκα ἔτεσιν ἐν οἷσ ἐστρατήγησεν, ἐσ χεῖρασ ἦλθον, εἴ τισ ὑφ’ ἓν τὰ μέρη συναγάγοι, τετρακοσίων πλείοσι, καὶ τούτων ἑκατὸν μὲν ἐζώγρησαν, ἑκατὸν δ’ ἐν τῷ πόνῳ κατέκανον. ἔθνη δὲ τετρακόσια καὶ πόλεισ ὑπὲρ ὀκτακοσίασ, τὰ μὲν ἀφιστάμενα σφῶν, τὰ δὲ προσεπιλαμβάνοντεσ, ἐκρατύναντο. πρὸ δὲ τοῦ Μαρίου καὶ Φάβιοσ Μάξιμοσ ὁ Αἰμιλιανόσ, ὀλίγην κομιδῇ στρατιὰν ἔχων, ἐπολέμησε τοῖσ Κελτοῖσ, καὶ δώδεκα μυριάδασ αὐτῶν ἐν μιᾷ μάχῃ κατέκανε, πεντεκαίδεκα μόνουσ τῶν ἰδίων ἀποβαλών. καὶ ταῦτα μέντοι ἔπραξε πιεζόμενοσ ὑπὸ τραύματοσ ὑπογυίου, καὶ τὰ τάγματα ἐπιὼν καὶ παραθαρρύνων, καὶ διδάσκων ὅπωσ τοῖσ βαρβάροισ πολεμητέον, τὰ μὲν ἐπ’ ἀπήνησ φερόμενοσ, τὰ δὲ καὶ βάδην χειραγωγούμενοσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION