Appian, The Civil Wars, book 2, chapter 20 1:

(아피아노스, The Civil Wars, book 2, chapter 20 1:)

Διαθῆκαι δὲ τοῦ Καίσαροσ ὤφθησαν φερόμεναι, καὶ εὐθὺσ αὐτὰσ τὸ πλῆθοσ ἐκέλευον ἀναγινώσκειν. θετὸσ μὲν δὴ τῷ Καίσαρι παῖσ ἐγίγνετο ἐν αὐταῖσ ὁ τῆσ ἀδελφῆσ θυγατριδοῦσ Ὀκτάουιοσ, τῷ δήμῳ δὲ ἦσαν ἐνδιαίτημα οἱ κῆποι δεδομένοι καὶ κατ’ ἄνδρα Ῥωμαίων τῶν ὄντων ἔτι ἐν ἄστει πέντε καὶ ἑβδομήκοντα Ἀττικαὶ δραχμαί. καὶ ὑπεσαλεύετο αὖθισ ἐσ ὀργὴν ὁ δῆμοσ, τυράννου μὲν κατηγορίασ προπεπυσμένοι, διαθήκασ δὲ φιλοπόλιδοσ ἀνδρὸσ ὁρῶντεσ. οἴκτιστον δὲ ἐφάνη μάλιστα αὐτοῖσ, ὅτι τῶν ἀνδροφόνων Δέκμοσ ὁ Βροῦτοσ ἐν τοῖσ δευτέροισ κληρονόμοισ ἐγέγραπτο παῖσ· ἔθοσ γάρ τι Ῥωμαίοισ παραγράφειν τοῖσ κληρονόμοισ ἑτέρουσ, εἰ μὴ κληρονομοῖεν οἱ πρότεροι. ἐφ’ ᾧ δὴ καὶ μᾶλλον συνεταράσσοντο καὶ δεινὸν καὶ ἀθέμιστον ἡγοῦντο καὶ Δέκμον ἐπιβουλεῦσαι Καίσαρι, παῖδα αὐτῷ γεγραμμένον εἶναι. ἐπεὶ δὲ καὶ Πείσωνοσ τὸ σῶμα φέροντοσ ἐσ τὴν ἀγορὰν πλῆθόσ τε ἄπειρον ἐσ φρουρὰν συνέδραμον σὺν ὅπλοισ, καὶ μετὰ βοῆσ καὶ πομπῆσ δαψιλοῦσ ἐπὶ τὰ ἔμβολα προυτέθη, οἰμωγή τε καὶ θρῆνοσ ἦν αὖθισ ἐπὶ πλεῖστον, καὶ τὰ ὅπλα ἐπατάγουν οἱ ὡπλισμένοι καὶ κατὰ μικρὸν ἐν μετανοίᾳ τῆσ ἀμνηστίασ ἐγίγνοντο. καὶ ὁ Ἀντώνιοσ ὧδε ἔχοντασ ἰδὼν οὐ μεθῆκεν, ἀλλὰ ᾑρημένοσ εἰπεῖν τὸν ἐπιτάφιον οἱᾶ ὕπατοσ ὑπάτου καὶ φίλοσ φίλου καὶ συγγενὴσ συγγενοῦσ ἡ̓͂ν γὰρ δὴ Καίσαρι κατὰ μητέρα συγγενήσ̓ ἐτέχναζεν αὖθισ καὶ ἔλεγεν ὧδε.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION