Appian, The Civil Wars, book 2, chapter 11 3:

(아피아노스, The Civil Wars, book 2, chapter 11 3:)

"Ἔστι δὲ οὐ δυσχερὲσ νεοστρατεύτων καὶ ἀπειροπολέμων ἔτι πολυπόνουσ ἀγωνιστὰσ περιγενέσθαι, ἄλλωσ τε καὶ μειρακιωδῶσ ἐσ ἀταξίαν καὶ δυσπείθειαν τοῦ στρατηγοῦ τραπέντων, ὃν ἐγὼ πυνθάνομαι δεδιότα καὶ ἄκοντα χωρεῖν ἐπὶ τὸ ἔργον, τύχῃ τε παρακμάζοντα ἤδη καὶ νωθῆ καὶ βραδὺν ἐσ ἅπαντα γεγενημένον καὶ οὐδὲ στρατηγοῦντα ἔτι μᾶλλον ἢ στρατηγούμενον. καὶ τάδε μοι περὶ μόνων ἐστὶ τῶν Ἰταλῶν, ἐπεὶ τῶν γε συμμάχων μηδὲ φροντίζετε μηδ’ ἐν λόγῳ τίθεσθε μηδὲ μάχεσθε ὅλωσ ἐκείνοισ. ἀνδράποδα ταῦτ’ ἐστὶ Σύρια καὶ Φρύγια καὶ Λύδια, φεύγειν αἰεὶ καὶ δουλεύειν ἕτοιμα· οἷσ ἐγὼ σαφῶσ οἶδα, καὶ ὑμεῖσ δὲ αὐτίκα ὄψεσθε, οὐδὲ Πομπήιον αὐτὸν τάξιν ἐγγυῶντα πολέμου. ἔχεσθε οὖν μοι τῶν Ἰταλῶν μόνων, κἂν οἱ σύμμαχοι δίκην κυνῶν περιθέωσιν ὑμᾶσ καὶ θορυβοποιῶσι. τρεψάμενοι δ’ αὐτοὺσ τῶνδε μὲν ὡσ συγγενῶν φειδώμεθα, τοὺσ δὲ συμμάχουσ ἐσ τὴν τῶνδε κατάπληξιν ἐξεργάσασθε. πρὸ δὲ πάντων, ὡσ ἂν εἰδείην ὑμᾶσ ἔγωγε ὧν συνετίθεσθε μεμνημένουσ τε καὶ νίκην πάντωσ ἢ θάνατον αἱρουμένουσ, καθέλετέ μοι προϊόντεσ ἐπὶ τὴν μάχην τὰ τείχη τὰ σφέτερα αὐτῶν καὶ τὴν τάφρον ἐγχώσατε, ἵνα μηδὲν ἔχωμεν, ἂν μὴ κρατῶμεν, ἴδωσι δ’ ἡμᾶσ ἀσταθμεύτουσ οἱ πολέμιοι καὶ συνῶσιν, ὅτι πρὸσ ἀνάγκησ ἐστὶν ἡμῖν ἐν τοῖσ ἐκείνων σταθμεῦσαι.

SEARCH

MENU NAVIGATION