Appian, The Civil Wars, book 2, chapter 10 6:

(아피아노스, The Civil Wars, book 2, chapter 10 6:)

Καίσαρι δὲ τῆσ νυκτὸσ ἐκείνησ τρία μὲν ἐπὶ σιτολογίαν ἐξῄει τέλη ̔τὸν γὰρ Πομπήιον ἐπαινῶν τῆσ βραδυτῆτοσ καὶ οὐδαμοῦ νομίζων μεταθήσεσθαι τοῦ βουλεύματοσ περιέπεμπεν ἐπὶ σῖτον̓, πυθόμενοσ δὲ τῆσ παρασκευῆσ ἥσθη τε τῆσ ἀνάγκησ, ἣν εἴκαζεν ἠναγκάσθαι Πομπήιον ὑπὸ τοῦ στρατοῦ, καὶ τὸν ἑαυτοῦ τάχιστα ἀνεκάλει πάντα καὶ ἀντιπαρεσκευάζετο. θυόμενόσ τε νυκτὸσ μέσησ τὸν Ἄρη κατεκάλει καὶ τὴν ἑαυτοῦ πρόγονον Ἀφροδίτην ἑ̓κ γὰρ Αἰνείου καὶ Ἴλου τοῦ Αἰνείου τὸ τῶν Ιοὐλίων γένοσ παρενεχθέντοσ τοῦ ὀνόματοσ ἡγεῖτο εἶναἰ, νεών τε αὐτῇ νικηφόρῳ χαριστήριον ἐν Ῥώμῃ ποιήσειν εὔχετο κατορθώσασ. ὡσ δὲ καὶ σέλασ ἐξ οὐρανοῦ διαπτὰν ἀπὸ τοῦ Καίσαροσ ἐσ τὸ Πομπηίου στρατόπεδον ἐσβέσθη, οἱ μὲν ἀμφὶ τὸν Πομπήιον ἔσεσθαί τι λαμπρὸν αὑτοῖσ ἔφασαν ἐκ τῶν πολεμίων, ὁ δὲ Καῖσαρ σβέσειν αὐτὸσ ἐμπεσὼν τὰ Πομπηίου. αὐτῷ δὲ τῷ Πομπηίῳ τῆσ αὐτῆσ νυκτόσ τινα τῶν ἱερείων ἐκφυγόντα οὐ συνελήφθη, καὶ μελισσῶν ἑσμὸσ ἐπὶ τοῖσ βωμοῖσ ἐκάθισε, ζῴου νωχελοῦσ. μικρόν τε πρὸ ἑώ πανικὸν ἐνέπεσεν αὐτοῦ τῷ στρατῷ· καὶ τόδε περιδραμὼν αὐτὸσ καὶ καταστήσασ ἀνεπαύετο σὺν ὕπνῳ βαθεῖ· περιεγειράντων δ’ αὐτὸν τῶν φίλων, ὄναρ ἔφασκεν ἄρτι νεὼν ἐν Ῥώμῃ καθιεροῦν Ἀφροδίτῃ νικηφόρῳ.

SEARCH

MENU NAVIGATION