Appian, The Civil Wars, book 1, chapter 12 1:

(아피아노스, The Civil Wars, book 1, chapter 12 1:)

Τοῦ δ’ ἐπιόντοσ ἔτουσ Σύλλασ, καίπερ ῶν δικτάτωρ, ἐσ ὑπόκρισιν ὅμωσ καὶ σχῆμα δημοκρατικῆσ ἀρχῆσ ὑπέστη καὶ ὕπατοσ αὖθισ γενέσθαι σὺν Μετέλλῳ τῷ Εὐσεβεῖ. καὶ ἀπὸ τοῦδε ἴσωσ ἔτι νῦν οἱ Ῥωμαίων βασιλέεσ, ὑπάτουσ ἀποφαίνοντεσ τῇ πατρίδι, ἔστιν ὅτε καὶ ἑαυτοὺσ ἀποδεικνύουσιν, ἐν καλῷ τιθέμενοι μετὰ τῆσ μεγίστησ ἀρχῆσ καὶ ὑπατεῦσαι. Τῷ δ’ ἑξῆσ ἔτει ὁ μὲν δῆμοσ καὶ τότε τὸν Σύλλαν θεραπεύων ᾑρεῖτο ὑπατεύειν, ὁ δὲ οὐκ ἀνασχόμενοσ ὑπάτουσ μὲν αὐτοῖσ ἀπέφηνε Σερουίλιον Ἰσαυρικὸν καὶ Κλαύδιον Ποῦλχρον, αὐτὸσ δὲ τὴν μεγάλην ἀρχὴν οὐδενὸσ ἐνοχλοῦντοσ ἑκὼν ἀπέθετο. καί μοι θαῦμα μὲν καὶ τόδε αὐτοῦ καταφαίνεται τοσήνδε ἀρχὴν πρῶτον ἀνδρῶν καὶ μόνον ἐσ τότε Σύλλαν οὐδενὸσ ἐπείγοντοσ ἀποθέσθαι, οὐ παισίν, ὡσ Πτολεμαῖοσ ἐν Αἰγύπτῳ καὶ Ἀριοβαρζάνησ ἐν Καππαδοκίᾳ καὶ Σέλευκοσ ἐν Συρίᾳ, ἀλλ’ αὐτοῖσ τοῖσ τυραννουμένοισ· ἄλογον δ’ ἤδη καὶ τὸ βιασάμενον ἐσ τὴν ἀρχὴν ῥιψοκινδύνωσ, ἐπείτε ἐγκρατὴσ ἐγένετο, ἑκόντα ἀποθέσθαι καὶ παράδοξον, οἱο͂ν οὔπω τι ἕτερον, τὸ μὴ δεῖσαι νεότητοσ ἐν τῷδε τῷ πολέμῳ πλέον μυριάδων δέκα ἀνῃρημένησ καὶ τῶν ἐχθρῶν αὐτὸν ἀνελόντα βουλευτὰσ μὲν ἐνενήκοντα, ὑπάτουσ δ’ ἐσ πεντεκαίδεκα, ἀπὸ δὲ τῶν καλουμένων ἱππέων δισχιλίουσ καὶ ἑξακοσίουσ σὺν τοῖσ ἐξεληλαμένοισ· ὧν τῆσ τε περιουσίασ δεδημευμένησ καὶ πολλῶν ἀτάφων ἐκριφέντων, οὔτε τοὺσ οἴκοι ὁ Σύλλασ οὔτε τοὺσ φεύγοντασ καταπλαγεὶσ οὐδὲ τὰσ πόλεισ, ὧν ἀκροπόλεισ τε καὶ τείχη καὶ γῆν καὶ χρήματα καὶ ἀτελείασ ἀφῄρητο, ἑαυτὸν ἀπέφηνεν ἰδιώτην.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION