Appian, The Civil Wars, book 1, chapter 9 1:

(아피아노스, The Civil Wars, book 1, chapter 9 1:)

Σύλλασ δ’ ἐπείξει τῆσ ἐπὶ τοὺσ ἐχθροὺσ ἐπανόδου τὰ ἐσ Μιθριδάτην πάντ’ ἐπιταχύνασ, ὥσ μοι προείρηται, καὶ ἔτεσιν οὐδ’ ὅλοισ τρισὶν ἑκκαίδεκα μὲν ἀνδρῶν μυριάδασ κατακανών, τὴν δὲ Ἑλλάδα καὶ Μακεδονίαν καὶ Ιὠνίαν καὶ Ἀσίαν καὶ ἄλλα ἔθνη πολλά, ὅσα Μιθριδάτησ προειλήφει, ἐσ Ῥωμαίουσ ἀναλαβὼν αὐτόν τε τὸν βασιλέα τὰσ ναῦσ ἀφελόμενοσ καὶ ἐσ μόνην τὴν πατρῴαν ἀρχὴν ἐκ τοσῶνδε κατακλείσασ, ἐπανῄει στρατὸν ἄγων εὔνουν οἱ καὶ γεγυμνασμένον καὶ πολὺν καὶ τοῖσ γεγονόσιν ἐπηρμένον. ἦγε δὲ καὶ νεῶν πλῆθοσ καὶ χρήματα καὶ παρασκευὴν ἐσ ἅπαντα ἀξιόλογον, καὶ τοῖσ ἐχθροῖσ ἦν ἐπίφοβοσ, ὥστε δειμαίνοντεσ αὐτὸν ὅ τε Κάρβων καὶ ὁ Κίννασ ἐσ ὅλην τὴν Ἰταλιαν τινὰσ περιέπεμπον, χρήματα καὶ στρατιὰν καὶ σῖτον αὐτοῖσ ἀθροίζειν, τούσ τε δυνατοὺσ συνουσίαισ ἀνελάμβανον καὶ τῶν πόλεων ἠρέθιζον μάλιστα τὰσ νεοπολιτίδασ, ὡσ δι’ αὐτὰσ ὄντεσ ἐν τοσῷδε κινδύνου. τάσ τε ναῦσ ἐπεσκεύαζον ἀθρόωσ καὶ τὰσ ἐν Σικελίᾳ μετεκάλουν καὶ τὴν παράλιον ἐφύλασσον καὶ οὐδὲν ὀξείασ οὐδὲ οἵδε παρασκευῆσ μετὰ δέουσ ἅμα καὶ σπουδῆσ ἐξέλιπον.

SEARCH

MENU NAVIGATION