Appian, The Civil Wars, book 1, chapter 7 5:

(아피아노스, The Civil Wars, book 1, chapter 7 5:)

Ὁ δὲ Σύλλασ τότε μὲν ἐσ τὴν λεγομένην Ιἑρὰν ὁδὸν παρῆλθε καὶ τοὺσ διαρπάζοντάσ τι τῶν ἐν ποσὶν αὐτίκα ἐν μέσῳ πάντων ἐφορώντων ἐκόλαζε, φρουρὰν δὲ κατὰ μέροσ ἐπιστήσασ τῇ πόλει διενυκτέρευεν αὐτόσ τε καὶ ὁ Πομπήιοσ, περιθέοντεσ ἑκάστουσ, ἵνα μή τι δεινὸν ἢ παρὰ τῶν δεδιότων ἢ παρὰ τῶν νενικηκότων ἐπιγένοιτο. ἅμα δ’ ἡμέρᾳ τὸν δῆμον ἐσ ἐκκλησίαν συναγαγόντεσ ὠδύροντο περὶ τῆσ πολιτείασ ὡσ ἐκ πολλοῦ τοῖσ δημοκοποῦσιν ἐκδεδομένησ, καὶ αὐτοὶ τάδε πράξαντεσ ὑπ’ ἀνάγκησ. εἰσηγοῦντό τε μηδὲν ἔτι ἀπροβούλευτον ἐσ τὸν δῆμον ἐσφέρεσθαι, νενομισμένον μὲν οὕτω καὶ πάλαι, παραλελυμένον δ’ ἐκ πολλοῦ, καὶ τὰσ χειροτονίασ μὴ κατὰ φυλάσ, ἀλλὰ κατὰ λόχουσ, ὡσ Τύλλιοσ βασιλεὺσ ἔταξε, γίνεσθαι, νομίσαντεσ διὰ δυοῖν τοῖνδε οὔτε νόμον οὐδένα πρὸ τῆσ βουλῆσ ἐσ τὸ πλῆθοσ ἐσφερόμενον οὔτε τὰσ χειροτονίασ ἐν τοῖσ πένησι καὶ θρασυτάτοισ ἀντὶ τῶν ἐν περιουσίᾳ καὶ εὐβουλίᾳ γιγνομένασ δώσειν ἔτι στάσεων ἀφορμάσ. πολλά τε ἄλλα τῆσ τῶν δημάρχων ἀρχῆσ, τυραννικῆσ μάλιστα γεγενημένησ, περιελόντεσ κατέλεξαν ἐσ τὸ βουλευτήριον, ὀλιγανθρωπότατον δὴ τότε μάλιστα ὂν καὶ παρὰ τοῦτ’ εὐκαταφρόνητον ἀθρόουσ ἐκ τῶν ἀρίστων ἀνδρῶν τριακοσίουσ. ὅσα τε ὑπὸ Σουλπικίου κεκύρωτο μετὰ τὴν κεκηρυγμένην ὑπὸ τῶν ὑπάτων ἀργίαν, ἅπαντα διελύετο ὡσ οὐκ ἔννομα.

SEARCH

MENU NAVIGATION