Apollodorus, Library and Epitome, book 3, chapter 7 5:

(아폴로도로스, Library and Epitome, book 3, chapter 7 5:)

μετὰ δὲ τὴν Θηβῶν ἅλωσιν αἰσθόμενοσ Ἀλκμαίων καὶ ἐπ’ αὐτῷ δῶρα εἰληφυῖαν Ἐριφύλην τὴν μητέρα μᾶλλον ἠγανάκτησε, καὶ χρήσαντοσ Ἀπόλλωνοσ αὐτῷ τὴν μητέρα ἀπέκτεινεν. ἔνιοι μὲν λέγουσι σὺν Ἀμφιλόχῳ τῷ ἀδελφῷ κτεῖναι τὴν Ἐριφύλην, ἔνιοι δὲ ὅτι μόνοσ. Ἀλκμαίωνα δὲ μετῆλθεν ἐρινὺσ τοῦ μητρῴου φόνου, καὶ μεμηνὼσ πρῶτον μὲν εἰσ Ἀρκαδίαν πρὸσ Οἰκλέα παραγίνεται, ἐκεῖθεν δὲ εἰσ Ψωφῖδα πρὸσ Φηγέα. καθαρθεὶσ δὲ ὑπ’ αὐτοῦ Ἀρσινόην γαμεῖ τὴν τούτου θυγατέρα, καὶ τόν τε ὁρ́μον καὶ τὸν πέπλον ἔδωκε ταύτῃ. γενομένησ δὲ ὕστερον τῆσ γῆσ δι’ αὐτὸν ἀφόρου, χρήσαντοσ αὐτῷ τοῦ θεοῦ πρὸσ Ἀχελῷον ἀπιέναι καὶ παρ’ ἐκεῖνον παλινδικίαν λαμβάνειν, τὸ μὲν πρῶτον πρὸσ Οἰνέα παραγίνεται εἰσ Καλυδῶνα καὶ ξενίζεται παρ’ αὐτῷ, ἔπειτα ἀφικόμενοσ εἰσ Θεσπρωτοὺσ τῆσ χώρασ ἀπελαύνεται. τελευταῖον δὲ ἐπὶ τὰσ Ἀχελῴου πηγὰσ παραγενόμενοσ καθαίρεταί τε ὑπ’ αὐτοῦ καὶ τὴν ἐκείνου θυγατέρα Καλλιρρόην λαμβάνει, καὶ ὃν Ἀχελῷοσ προσέχωσε τόπον κτίσασ κατῴκησε. Καλλιρρόησ δὲ ὕστερον τόν τε ὁρ́μον καὶ τὸν πέπλον ἐπιθυμούσησ λαβεῖν, καὶ λεγούσησ οὐ συνοικήσειν αὐτῷ εἰ μὴ λάβοι ταῦτα, παραγενόμενοσ εἰσ Ψωφῖδα Ἀλκμαίων Φηγεῖ λέγει τεθεσπίσθαι τῆσ μανίασ ἀπαλλαγὴν ἑαυτῷ, τὸν ὁρ́μον ὅταν εἰσ Δελφοὺσ κομίσασ ἀναθῇ καὶ τὸν πέπλον. ὁ δὲ πιστεύσασ δίδωσι μηνύσαντοσ δὲ θεράποντοσ ὅτι Καλλιρρόῃ ταῦτα λαβὼν ἐκόμιζεν, ἐνεδρευθεὶσ ὑπὸ τῶν Φηγέωσ παίδων ἐπιτάξαντοσ τοῦ Φηγέωσ ἀναιρεῖται. Ἀρσινόην δὲ μεμφομένην οἱ τοῦ Φηγέωσ παῖδεσ ἐμβιβάσαντεσ εἰσ λάρνακα κομίζουσιν εἰσ Τεγέαν καὶ διδόασι δούλην Ἀγαπήνορι, καταψευσάμενοι αὐτῆσ τὸν Ἀλκμαίωνοσ φόνον.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION